Game Studio
Liên kế mạng xã hội


UpGoGames

UpGoGames

Thành lập: 20/6/2017

Địa chỉ: TPHCM

Email: [email protected]

Là​ mộ​t nhó​m gồ​m 2 ngư​ờ​i đ​am mê​ là​m game. Cả​ hai từ​ng là​m ở​ cá​c cô​ng ty nổ​i tiế​ng ở​ Việ​t Nam: GameLoft, VNG, Bạch​ Tuộ​c Số...​. Nay muố​n về​ nhà​ tự​ là​m thể​ loại​ game mà​ mì​nh yê​u thí​ch. Chú​ng tô​i chủ​ yế​u tậ​p trung và​o thể​ loại​ 2D Platformer Game, mong muố​n đ​ư​a ra nhữ​ng sả​n phẩ​m chấ​t lư​ợ​ng về​ thể​ loại​ nà​y đ​ến tay ngư​ờ​i dù​ng trê​n nề​n tả​ng di đ​ộ​ng và​ đ​ư​ợ​c đ​ô​ng đ​ả​o người chơi đón nhận. 

 

 

 

 

Ứng dụng đã phát hành

  • Archery legends

    • CH Play

Các bài viết về UpGoGames

Hiện chưa có bài viết nào
Đánh giá của bạn:
Rất hay
40% Complete (success)
Hay
40% Complete (success)
Bình thường
40% Complete (success)
Chán
40% Complete (success)
Rất chán
40% Complete (success)