Game Studio
Liên kế mạng xã hội

CoCos 2D

Action Cho Sprite Trong Cocos2d-x 3.x.x

Skynet | 25/07/2014 - 10:54 | 29783

Giới thiệu Trong bài viết Giới thiệu Sprite trong Cocos2d-x 3.x.x, tôi đã giới thiệu cho bạn về cách khởi tạo và một số thuộc tính cơ bản của Sprite, nhưng ...

CoCos 2D

Giới Thiệu Về Sprite Trong Cocos2d-x 3.x.x

Skynet | 25/07/2014 - 10:52 | 32700

Giới thiệu Sprite là một đối tượng luôn luôn có trong các games hiện nay, nó mang một vai trò quan trọng trong game. Nếu bạn đã từng chơi qua Sins ...

CoCos 2D

Cài Đặt Cocos2d-x v3.4 Và Build Project Trên Android

Skynet | 25/07/2014 - 10:49 | 54054

Giới thiệu Cocos2d-x là một engine hỗ trợ lập trình game khá mạnh mẽ hiện nay. Phiên bản mới nhất tại thời điểm này là bản 3.4. Qua bài viết này tôi ...

CoCos 2D

Cài Đặt Cocos2d-x Và Khởi Tạo Project Trên Windows

Skynet | 25/07/2014 - 10:47 | 24793

Giới thiệu Cocos2d-x là một trong những bộ engine phát triển game mạnh mẽ và dễ sử dụng. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt và khởi tạo ...

CoCos 2D

Giới thiệu về Cocos 2DX

Skynet | 24/07/2014 - 17:01 | 98283

Xin chào tất cả các bạn yêu thích Lập trình nói chung và Lập trình game nói riêng! Đầu năm 2014, Flappy Bird của Nguyễn Hà Đông đã làm sôi sục ...