Game Studio
Liên kế mạng xã hộiMời các bạn đăng ký tham gia hội thảo phát triển trò chơi mở tại Hà Nội với chủ đề "Creativity and Tools to be successful in Videogame development"

Vào ngày 08/08/2015 tới đây, Hiệp hội các nhà phát triển game quốc tế tại Việt Nam (IGDA) phối hợp với VTC sẽ tổ chức một buổi hội thảo với chủ đề "Creativity and Tools to be successful in Videogame development" tại Hà Nội.

Trong buổi hội thảo này, chúng ta sẽ được ông Nicolas Leymonerie - Chủ Tịch Phương Hoàng Enix và Hiệp hội các nhà phát triển game quốc tế tại Việt Nam, đồng thời phụ trách Cộng đồng phát triển game Đà Lạt sẽ giới thiệu một số công cụ phát triển game như: Unity 5, Modo 901, Substance Painte và quy trình làm việc của nó.

Thời gian: 14h00 - 17h00 ngày 08/08/2015

Địa điểm: VTC Academy, 18 đường Tam Trinh, quận Hai Bà Trưng, ​​Hà Nội 

Link đăng ký: http://goo.gl/acuj9E

Nội dung chương trình: