Game Studio
Liên kế mạng xã hộiCoronaLabs công bố CoronaCards v1 hỗ trợ cho Windows Phone 8

Coronalabs vừa công bố CoronaCards v1 hỗ trợ cho các developer có thể build ứng dụng cho WP8. Trước đây Corona đã hỗ trợ cho WP8 thông qua CoronaCards. CoronaCards đã rất linh hoạt và hỗ trợ rất tốt cho các Corona developer để họ có thể bắt đầu phát triển cho WP8. CoronaCards là một phiên bản của Corona platform (chạy Corona Lua code thông thường) có thể được nhúng vào bất kỳ native app nào và nó cũng cho phép developer có thể gắn bất kỳ tính năng native nào thông qua cầu nối native/Lua.

[​IMG]

Có một bản dùng thử không giới hạn của CoronaCards để phát triển cho WP8, bạn có thể tải về tại đây. Để bắt đầu với CoronaCards đối với WP8, các bạn có thể xem trong hướng dẫn và video. Ngoài ra, bạn sẽ cần một máy tính Windows 8.1, cùng với Visual Studio.

CoronaCards license

Ngay bây giờ những người sử dụng Corona SDK Pro và Corona Enterprise sẽ được nhận một CoronaCards license cho WP8. Để sử dụng CoronaCards license cho WP8, bạn có thể xem tại đây.

Hỗ trợ

Coronalabs có một forums cho CoronaCards for WP8 bạn có thể đặt câu hỏi và thảo luận. Có một số lượng lớn của chủ đề có giá trị bạn có thể tham khảo, chúng là những vấn đề trong thử nghiệm CoronaCards beta của Coronalabs. Và đây là một vài ứng dụng đã được build bằng CornaCards OmNomsterBasketball SuperstarBloody MonstersMy Boo và Toilet Time!

Theo Coronaviet.com