Game Studio
Liên kế mạng xã hội



SlashData tổ chức khảo sát Developer Economics Q4 2017 với những giải thưởng hấp dẫn như Oculus Rift, Pixel 2, iPhone X...

Nếu bạn là một nhà phát triển, chắc hẳn bạn cũng đã biết cuộc khảo sát “Developer Economics Survey”, đây là một cuộc khảo sát quy mô toàn cầu “được phát triển bởi các nhà phát triển” và “chỉ dành cho các nhà phát triển”.

Developer Economics Q4 2017 là phiên bản khảo sát lần thứ 14 của SlashData, nó nhằm mục đích làm sáng tỏ tương lai của ngành công nghiệp phần mềm. Mỗi năm có hơn 40.000 nhà phát triển trên khắp thế giới tham gia vào cuộc khảo sát này, vì vậy đây là cơ hội để bạn – một nhà phát triển - trở thành một phần của “một cái gì đó” thực sự to lớn, cũng như cơ hội để bạn có thể nói lên suy nghĩ của bạn và đóng góp cho cộng đồng các nhà phát triển.

Cuộc khảo sát dành cho tất cả các nhà phát triển trong các lĩnh vực sau: mobile, desktop, IoT, AR & VR, machine learning & data science, web, backend và Gaming. Như mọi khi, cuộc khảo sát đang tìm kiếm những trả lời cho những câu hỏi về tình trạng hiện tại và tương lai của ngành công nghiệp phần mềm, do đó quan điểm của bạn sẻ phần nào ảnh hưởng đến kết quả đó.

Và như một sự khích lệ, khi tham gia khảo sát bạn có thể giành được những giải thưởng tuyệt vời như kính Oculus Rift và Windows Mixed Reality của Acer, một điện thoại Pixel 2, một điện thoại iPhone X, một bộ Nintendo Switch, Raspberry Pi 3s và nhiều thứ giá trị khác. Bên cạnh đó, nếu bạn thích tham gia khảo sát thì có một chương trình giới thiệu để bạn có thể tham gia, thực hiện khảo sát và giành được những giải thưởng lên đến 700 đô la tiền mặt.

Bạn có thể truy cập vào trang chủ của khảo sát Developer Economics Q4 2017 để tìm hiểu thêm.