Game Studio
Liên kế mạng xã hộiMicrosoft cung cấp miễn phí máy ảo chứa môi trường phát triển UWP cho các nhà phát triển

Với hy vọng thu hút các nhà phát triển tạo ra các ứng dụng Universal Windows Platform (UWP), Microsoft đang cung cấp cho các nhà phát triển các máy ảo miễn phí được cài đặt sẵn Windows 10 Enterprise, Visual Studio 2017 và gần như mọi thứ hỗ trợ khác để họ phát triển ứng dụng UWP.

Bạn có 4 lựa chọn để sử dụng các phần mềm ảo hóa khác nhau: VMWare, Hyper-V, VirtualBox và Parallels. Trừ khi bạn có giấy phép của VMware, Parallels, hoặc đang chạy Windows 10 Professional, nếu không thì bạn nên sử dụng VirtualBox và bộ download tương ứng của nó mà Microsoft cung cấp. Điều này là do VirtualBox là phần mềm miễn phí và nó cũng hỗ trợ snapshots - cho phép bạn lưu các trạng thái khác nhau của máy ảo để bạn có thể khôi phục lại chúng sau này.

Theo Microsoft, ngoài việc được cài đặt sẵn Windows 10 Enterprise (Evaluation - Build 201710), các máy ảo này cũng bao gồm:

  • Windows 10 Fall Creators Update Enterprise Evaluation
  • Visual Studio 2017 (Build 15.4) với UWP, desktop C++, và Azure workflows đã được bật sẵn
  • Windows developer SDK và các công cụ (Build 16299.15, được cài đặt như là một phần VS UWP workflow)
  • Windows UWP samples (mới nhất)
  • Windows Subsystem for Linux đã được bật sẵn
  • Developer mode, Bash trên Ubuntu, và containers đã được bật sẵn

Nghe có vẻ “hot”. Nhưng thật không may, bạn chỉ có một khoảng thời gian ngắn ngủi để sử dụng các máy ảo này, vì tất cả sẽ hết hạn vào ngày 15 tháng 1 năm 2018.

Điều đó có nghĩa là bạn chỉ còn không quá hai tháng để phát triển và rõ ràng là bạn có lẽ sẽ phải bỏ qua các ngày lễ sắp tới để tập trung phát triển trước khi nó hết hạn. Một điều cần lưu ý cuối cùng là nếu “chẳng may” bạn tạo một ứng dụng thật sự tuyệt vời, thì nó cũng chỉ là một ứng dụng Windows Universal (mà mặc dù gọi là Universal, nhưng thật ra là nó chỉ có thể chạy trên Windows 10, Windows 10 Mobile và XBox One).

Nếu bạn muốn tạo ra các ứng dụng của UWP, thì còn có nhiều cách tốt hơn so với cách này. Ví dụ như có bộ công cụ Windows UWP Community, đây là bộ công cụ mã nguồn mở cho phép bạn xây dựng ứng dụng UWP cho các thiết bị Windows 10.

Nếu bạn muốn truy cập vào các lựa chọn phát triển trong quá trình thử nghiệm (trial) mà không phải giới hạn bản thân vào UWP hoặc thời gian thử nghiệm rất hạn chế này, thì có một số cách khác cho phép bạn truy cập lâu hơn và có nhiều tài nguyên hơn. Ví dụ Microsoft BizSpark, chương trình hỗ trợ của Microsoft dành cho các công ty khởi nghiệp (startup) về công nghệ, hỗ trợ sử dụng các phần mềm, dịch vụ của Microsoft hoàn toàn miễn phí.

Một lựa chọn thậm chí còn rộng rãi hơn (và ít hạn chế hơn) là sử dụng Visual Studio Community Edition hoặc Visual Studio Code, cả hai đều miễn phí. Các phần phềm này sẽ cho phép bạn tạo các ứng dụng .NET Core, và nếu bạn sử dụng một web framework chẳng hạn như Angular hay React, thì bạn có thể thoãi mái tạo ra các ứng dụng web trong một môi trường mà sẽ không bao giờ bị hết hạn.

Nhiều nhà phát triển né tránh UWP vì họ không chắc nền tảng này sẽ kéo dài được bao lâu. Những thảm họa trong quá khứ như Silverlight, WPF và gần đây nhất là hệ điều hành Windows Phone đã chỉ ra rằng Microsoft có thể đột ngột bỏ rơi một công nghệ nào đó mà họ đã từng rất đầu tư, và UWP thì hầu như không có nhiều sức mạnh để duy trì trong cuộc chiến công nghệ hiện nay.