Game Studio
Liên kế mạng xã hộiEpic Games phát hành Unreal Engine phiên bản 4.18 với hỗ trợ chính thức cho ARKit, hỗ trợ ARCore (preview) cùng nhiều cải tiến khác

Epic vừa phát hành một bản cập nhật mới cho Unreal Engine, phiên bản 4.8. Bên cạnh một số lượng lớn các bản vá, sửa chữa đã được đưa vào (Epic cho biết ngoài hàng trăm cập nhật do chính Epic phát triển, thì phiên bản này còn mang theo 98 cải tiến khác do cộng đồng các nhà phát triển Unreal Engine trên GitHub đã đóng góp), phiên bản này cũng mang đến rất nhiều tính năng mới như Volumetric Lightmaps, Media Framework, Clothing Tools mới... phiên bản này đánh dấu sự hỗ trợ chính thức dành cho ARCore của Google (preview version). Đối với nền tảng ARKit của Apple, phiên bản này đã “sẵn sàng” để tạo các ứng ụng ARKit cho iOS 11, kể cả các thiết bị mới như iPhone 8 và iPhone X.

Đối với Linux, phiên bản này đã khắc phục một số lỗi của Vulkan, hỗ trợ Visual Studio Code. Unreal Audio Engine mới cũng đã được đưa lên Linux sau khi được phát hành cho macOS/Windows trong bản cập nhật trước.

Dưới đây là những thay đổi có trong phiên bản này:

Volumetric Lightmaps: ánh sáng trên các vật thể ở nơi có ánh sáng thấp trở nên chân thực hơn! Các nhân vật, hệ thống particle, tán lá và các vật thể chuyển động khác trở nên phù hợp hơn với các môi trường ánh sáng khác nhau.

Cải tiến cho Static Skylight Directionality: Epic đã sử dụng một bộ lọc cubemap có độ phân giải cao hơn theo mặc định để tạo môi trường được chiếu sáng trở nên chân thực hơn.

Multi-bounce Indirect Lighting: Phiên bản mới đã hỗ trợ phản chiếu ánh sáng từ các Skylights thông qua thiết lập “Num Sky Lighting Bounces” trong World Settings -> Lightmass.

Hỗ trợ ARKit iOS 11 của Apple: Unreal Engine 4,18 đã sẵn sàng để sản xuất các ứng dụng ARKit trong iOS11 của Apple, kể cả các thiết bị mới như iPhone 8 và iPhone X. Download ARSample project đã cập nhật mới để xem những gì đã thay đổi trong 4.18.

 

 

Hỗ trợ ARCore của Google: hiện vẫn đang trong giai đoạn preview, cho phép các nhà phát triển thử nghiệm các tính năng phổ biến nhất của AR trong engine.

 

 

Clothing Tools: cho phép tạo và cấu hình các đặt tính riêng biệt cho quần áo trong Skeletal Mesh Editor. Các paint tools mới như Brush, Gradient, Smooth, Fill cho phép thao tác trên các mesh của khung xương. Các thông số đã có thể chuyển đổi thay vì ghi đè, giúp quá trình lập lại nhanh hơn.

 

 

Cải tiến Media Framework: Media Framework trong 4.18 đã được cập nhật và mở rộng đáng kể để hỗ trợ cho các nhu cầu sử dụng chuyên sâu, chẳng hạn như ghép video thời gian thực, đồng bộ hóa thời gian, quy trình công việc đơn giản, hỗ trợ ghi lại phần cứng và video qua IP, stream media online, tích hợp với Unreal Editor..., bên cạnh đó là các cải thiện cho tính ổn định và hiệu năng!

 

 

Cải thiện cho Physics Asset Editor: Physics Asset Editor (trước đây gọi là PhAT) đã được sửa chữa hoàn toàn để cải thiện đáng kể khả năng sử dụng và mở rộng chức năng! UI mới với khung Skeleton Tree và Graph cho phép nhìn trực quan hơn. Các yếu tố UI khác cũng đã được điều chỉnh, nhiều thứ đã được chuyển đi hoặc thay đổi sang các vị trí hợp lý hơn.

 

 

Ngoài ra, còn có một số bổ sung khác như Multi-Convex Generation dành cho Physics Asset Bodies, RigidBody Anim Node mới, Blendspace Editor, cải tiến cho Sequencer với FBX import, Editing tools...

Ngay bây giờ các nhà phát triển đã có thể download Unreal Engine 4.18 thông qua Unreal Engine Client, chi tiết về những cải tiến và các tính năng mới có trong Unreal Engine 4.18 có thể được tìm thấy trong release notes trên trang của Unreal Engine, tại đây.