Game Studio
Liên kế mạng xã hộiCorona Labs công bố lộ trình đóng cửa, Corona Engine sẽ được open source hoàn toàn dưới giấy phép MIT

 

Sau vài năm thay đổi mô hình kinh doanh cũng như thay đổi quyền sở hữu, Corona Labs cuối cùng cũng đã quyết định đóng cửa mọi thứ. Như một động thái hỗ trợ cuối cùng cho những nhà phát triển đang sử dụng Corona Engine, Corona Labs sẽ mở toàn bộ mã nguồn của engine cũng như các công cụ khác mà họ đã phát triển, đồng thời chuyển giấy phép kép Commercial + GPLv3 thành giấy phép MIT.

Trong bài đăng của mình, Corona Labs cho biết họ sẽ đóng cửa vào ngày 1 tháng 5 tới. Lý do chính cho quyết định này chính là do thu nhập đã không thể chi trả cho các chi phí để duy trì hoạt động. Mặc dù đóng cửa, nhưng các sản phẩm mà Corona Labs đã tạo ra vẫn sẽ được duy trì dưới dạng một dự án nguồn mở, có nghĩa là quy trình phát triển ứng dụng bằng Corona engine sẽ không có nhiều khác biệt.

Và lộ trình sắp tới sẽ như sau:

- Corona Labs sẽ đóng cửa vào ngày 1 tháng 5 năm 2020. Một số nhân viên của Corona Labs cho biết họ sẽ tiếp tục hỗ trợ cho engine vì yêu thích. Họ sẽ tìm kiếm nguồn tài trợ thông qua các nền tảng như Patreon hoặc Github để có thể tiếp tục làm việc với engine này.

- Appodeal (công ty đang sở hữu Corona Labs) vẫn sẽ tiếp tục duy trì cơ sở hạ tầng, cũng như làm việc với các nhân viên nguồn mở để luôn cập nhật plugin Appodeal cho các nhà phát triển.

- Giấy phép mã nguồn mở của Corona engine sẽ thay đổi từ trạng thái giấy phép kép (Thương mại + GPLv3) thành giấy phép MIT, điều này sẽ giúp cho việc xây dựng phiên bản mã nguồn mở của Corona engine trở nên dễ dàng hơn, cũng như gỡ bỏ tất cả các hạn chế trong việc phân phối các ứng dụng được phát triển với Corona engine.

- Corona Labs sẽ gở bỏ yêu cầu sử dụng Splash Screen cũng như kiểm tra các giấy phép sử dụng plugin ra khỏi các bản build của Native và Simulator. Tất cả các plugin của Corona Labs sẽ được mở nguồn và có sẵn trên GitHub. Các “daily” builds của Corona engine sẽ được xây dựng bằng các công cụ có sẵn cho các dự án mã nguồn mở và sẽ được phát hành trên GitHub.

- Corona Simulator sẽ có thể build offline. 

- Việc buôn bán trên Corona Marketplace sẽ chấm dứt. Các nhà cung cấp plugin sẽ được thanh toán hoàn toàn và họ sẽ phải tiếp tục phân phối các bản cập nhật cho các plugin của họ. Người dùng sẽ có thể download các plugin và các assest khác mà họ đã mua trước khi Marketplace đóng cửa. Các plugin do Corona Labs cung cấp sẽ được mở hoàn toàn.

- Forum và nội dung trên trang web coronalabs.com sẽ được chuyển sang một nền tảng khác. Corona Labs đang kêu gọi những người tình nguyện để hỗ trợ cho forum mới. Các kênh truyền thông khác vẫn sẽ được duy trì.

Corona Labs cũng lưu ý rằng tất cả những công bố trên sẽ được triển khai từ từ. Những thông tin sẽ được họ công bố trên trang web.