Game Studio
Liên kế mạng xã hộiApple cho biết họ sẽ loại bỏ một số danh mục, tiểu mục ra khỏi App Store

Apple đang dự định sẽ thực hiện một thay đổi cho App Store. Theo như email được gửi cho các nhà phát triển, tiểu mục (subcategories) “Dice” trong danh mục (category) “Game” sẽ bị loại bỏ ra khỏi App Store.

"Bắt đầu từ ngày hôm nay, tiểu mục "Dice" trong danh mục "Games" sẽ không thể được lựa chọn trong iTunes Connect nữa và nó sẽ bị loại bỏ ra khỏi App Store trong tương lai", Apple đã viết trong email.

Apple cũng cho biết họ sẽ loại bỏ danh mục “Catalog” và tiểu mục “Educational” của danh mục Game.

Apple không yêu cầu bất kỳ hành động nào từ phía những nhà phát triển – những người đang phân phối ứng dụng của họ trong các danh mục, tiểu mục kể trên. Các nhà phát triển chỉ đơn giản là thay đổi sang tiểu mục khác cho ứng dụng của họ, khi họ tung bản cập nhật tiếp theo cho chúng lên App Store.

Về phía các ứng dụng bị ảnh hưởng, Apple cho biết những ứng dụng nằm trong danh mục “Catalog” sẽ tự động chuyển vào các danh mục "Shopping" vào ngày 6 tháng 11, mặc dù các nhà phát triển có quyền chọn một danh mục theo ý muốn của họ. Các ứng dụng trong tiểu mục “Dice” và “Educational” sẽ được chuyển ra ngoài danh mục chính, là danh mục “Game” mặc dù có rất nhiều các tiểu mục khác có sẵn như Board, Card, Casino, Family, Puzzle và Strategy.

Apple không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào cho hành động này, nhưng có lẽ các ứng dụng nằm trong những mục kể trên đã không thể nhận được sự chú ý từ phía người dùng, hoặc đây cũng có thể là một phần trong nỗ lực dọn dẹp và tối ưu hóa App Store mà Apple đang thực hiện trong hai năm qua.

Như đã đề cập, các danh mục, tiểu mục trên đã không còn trong iTunes Connect nữa, và Apple dự định sẽ loại bỏ chúng ra khỏi App Store trong tương lai gần. Các nhà phát triển cần lưu ý khi submit cũng như lựa chọn khu vực khác cho các ứng dụng bị ảnh hưởng.

Xem thêm:

Apple

Apple App Store