Game Studio
Liên kế mạng xã hội


Genix Lab

Genix Lab

Thành lập: 2016

Địa chỉ: 4 Le Quat, P. Tan Thoi Hoa, Q. Tan Phu, TP. HCM

Website: http://www.genix-lab.com

Trang chủ

We craft games.

Ứng dụng đã phát hành

  • City Lines

    • AppStore
    • CH Play
  • Fancy Cats

    • AppStore
    • CH Play

Các bài viết về Genix Lab

Hiện chưa có bài viết nào
Đánh giá của bạn:
Rất hay
40% Complete (success)
Hay
40% Complete (success)
Bình thường
40% Complete (success)
Chán
40% Complete (success)
Rất chán
40% Complete (success)