Game Studio
Liên kế mạng xã hộiHướng dẫn: sử dung Google Analytics plugin trong các ứng dụng Corona

Corona Labs vừa mang đến cho các nhà phát triển Corona một plugin rất hữu ích, đó chính là Google Analytics plugin.

Ngoài vấn đề cơ bản như số lượng người dùng và các sessions, bạn sẽ có thể thu thập được rất nhiều thông tin của người dùng như thành phố, quốc gia, ngôn ngữ, người dùng"mới" và người dùng “quay trở lại”. Bạn cũng có thể lấy được thông tin chi tiết như các phiên bản OS, loại thiết bị, độ phân giải màn hình, và nhiều hơn nữa. Cuối cùng, bạn có thể theo dõi các sự kiện tùy chỉnh trong ứng dụng, ví dụ như hành động của người dùng để xem yếu tố giao diện người dùng nào được tương tác nhiều nhất v.v…

Thiết lập Google Analytics
Để sử dụng Google Analytics, trước tiên bạn phải thiết lập một tài khoản với Google tại www.google.com/analytics/. Bạn có thể có đến 100 tài khoản trong một đăng nhập duy nhất, mỗi tài khoản có thể có tối đa 50 thuộc tính và mỗi thuộc tính có thể có đến 25 chế độ xem. Mỗi ứng dụng nên được sử dụng cho một tài khoản để dễ quản lý và theo dõi. Để bắt đầu, kích hoạt Google Analytics plugin ở đây. Tiếp theo, bạn sẽ cần phải khai báo plugin trongbuild.settings của ứng dụng:

settings =
{
    plugins =
    {
        ["plugin.googleAnalytics"] =
        {
            publisherId = "com.coronalabs",
            supportedPlatforms = { iphone=true, android=true, osx=true, win32=true }
        },
    },
}

Khi bạn tạo ra một thuộc tính trong Google Analytics dashboard - gán tên ứng dụng với thuộc tính - bạn sẽ có được một Tracking ID duy nhất ví dụ như UA-12345678-1. Bạn sẽ cần phải truyền tất cả những giá trị này vào googleAnalytics.init() API. Ví dụ:

local googleAnalytics = require( "plugin.googleAnalytics" )
googleAnalytics.init( "Mega Race 3000", "UA-12345678-1" )

Ghi lại analytics events
Mặc dù chỉ cần thiết lập là Google Analytics sẽ cung cấp cho bạn một cái nhìn sâu sắc vào nhiều chi tiết về nhân khẩu học và thiết bị liên quan như đã đề cập ở trên, nhưng có thể bạn sẽ muốn thu thập những dữ liệu cụ thể về các hành động của người dùng trong ứng dụng. Một số ví dụ bao gồm:

  • Kiểm tra xem người dùng chơi trong thời gian bao lâu. Nếu kết quả không giống như những gì bạn mong đợi, bạn có thể bổ sung them các ưu đãi hoặc các tính năng mới.
  • Kiểm tra bao nhiêu lần - và bao lâu - người chơi chơi một level cụ thể nào đó trong trò chơi. Nhìn vào đó bạn có thể kiểm tra lại xem liệu level đó quá khó hay không, hoặc nó bị một bug nào đó mà người chơi nhận được rất nhiều ưu đãi…
  • Kiểm tra xem tùy chọn/cài đặt nào là phổ biến nhất của người dùng trong một loạt nhân khẩu học….

Tất cả những ví dụ liên quan đến logging events của Google Analytics. Để log một events, chỉ cần gọi hàm googleAnalytics.logEvent():

googleAnalytics.logEvent( category, action, label )

Tham số đầu tiên, category, là một tham số bắt buộc được sử dụng để tạo ra một "group" các event trong Google Analytics. Ví dụ, một category như "userAction" có thể được sử dụng để theo dõi các hành động thực hiện bởi người dùng. Hoặc, nếu ứng dụng của bạn tương tác với một máy chủ và dữ liệu được xử lý bởi máy chủ, bạn có thể cần một category tên là "serverAction".

Tham số thứ hai, action, là một tham số bắt buộc để kết hợp một hành động cụ thể với category. Ví dụ, nếu người dùng tương tác với một nút trong game của bạn, bạn có thể log một hành động "buttonPressed" vào trong "userAction" category.

Tham số thứ ba, label, là một tham số tùy chọn cho phép bạn định nghĩa thêm thông tin cho các action, ví dụ nút cụ thể nào đã được nhấn. Ví dụ, để ghi lại nếu người dùng nhấn vào nút "Play" trong trò chơi của bạn, googleAnalytics.logEvent() có thể trông như thế này:

googleAnalytics.logEvent( "userAction", "Button pressed", "Play" )

Cuối cùng thì nó là sự lựa chọn của bạn để biết sự kiện sẽ được đăng nhập, khi nào và tại sao. Bạn nên có một số events/actions theo kế hoạch của bạn vì chúng rất có ích trong việc phân tích hành vi người dùng.

Tracking screens/scenes
Google Analytics plugin còn có các theo dõi bổ sung mà có thể được sử dụng để theo dõi các screens khác nhau. Google Analytics dựa trên việc theo dõi hoạt động trang web, hay còn được gọi là các screens, nhưng khái niệm screens của web cũng giống như những scenes của ứng dụng. Điều này có thể cung cấp cho bạn cái nhìn sâu sắc về tần suất người dùng truy cập những scenes cụ thể trong ứng dụng của bạn, ví dụ như “settings” scene được truy cập bao nhiêu lần hoặc bạn muốn biết người dùng có xem “help” scene hay không.

Để theo dõi mức độ sử dụng của các screens như thế nào, sử dụng hàm googleAnalytics.logScreenName():

googleAnalytics.logScreenName( screenName )

Cuộc gọi này yêu cầu một chuỗi – là tên của screen/scene của bạn. Nếu bạn đang sử dụng thư viện quản lý scene Composer của Corona, bạn chỉ cần thêm một dòng code trong “did” phase của scene:show() để ghi lại tên screen/scene:

function scene:show( event )
    if ( event.phase == "did" ) then
        -- Log the screen/scene name with Google Analytics
        googleAnalytics.logScreenName( composer.getSceneName( "current" ) )
    end
end

Các lưu ý khác
Giống như bất kỳ công cụ phân tích nào, dữ liệu không phải lúc nào cũng rất hữu ích trừ khi bạn đã tích lũy đầy đủ để phân tích. Phần lớn trong các báo cáo, bạn chỉ xem các dữ liệu "tổng hợp" mặc dù một số thông tin khác vẫn có sẵn. Điều này có thể không giúp cho bạn có được một cái nhìn thực sự sâu sắc vào hành vi của người dùng. Ngoài ra, nếu bạn có ý định theo dõi thông tin người dùng, bạn (có thể) sẽ cần phải bổ sung một chính sách bảo mật trong ứng dụng của bạn hoặc trên trang web của bạn để người dùng có thể tìm hiểu về những gì bạn đang theo dõi. Bạn có thể tìm kiếm trên các web để có được một mẫu mà thích hợp với công ty/ứng dụng của bạn.

Tóm tắt
Như bạn có thể thấy, Google Analytics plugin có thể được sử dụng để đạt được hầu như bất kỳ sự hiểu biết nào về người dùng troing ứng dụng của bạn, từ nhân khẩu học cho đến các dạng sử dụng cụ thể trong ứng dụng. Để biết thêm thôn tin chi tiết về plugin, vui lòng xem tài liệu chính thức của CoronaLabs

Xem thêm:

Google Analytics