Game Studio
Liên kế mạng xã hộiHướng dẫn sử dụng Commercial Break plugin: quảng cáo video cho các ứng dụng Corona

Corona Labs vừa công bố một plugin mới có tên Commercial Break, đây là sản phẩm của Appsaholic - một bộ phận của Perk.com. Plugin mới này cho phép bạn play một loạt các quảng cáo video ở những thời điểm hợp lý nhất trong ứng dụng của bạn, và bạn có thể tùy chọn khen thưởng cho người dùng với tiền tệ hoặc các bonus trong game. Ví dụ, bạn có thể thưởng một live cho mỗi video mà người chơi của bạn xem, thưởng cho họ các gói tiền tùy thuộc vào số lượng video mà họ xem, hoặc thậm chí là cho phép họ unlock một level bí mật trong trò chơi.

Tìm hiểu thêm về Commercial Break của Appsaholic trong video này:

 Thực hiện

Tích hợp Commercial Break plugin vào các ứng dụng của bạn là một việc rất dễ dàng.

Đầu tiên, thiết lập ứng dụng của bạn bằng cách đăng ký trên Appsaholic và đi đến bảng điều khiển của Appsaholic. Từ đó bạn có thể lấy được API key của ứng dụng.

Tiếp theo, đưa plugin vào trong project của bạn bằng cách add một mục vào bảng plugin của build.settings:

    plugins =
    {
        ["plugin.combre"] =
        {
            publisherId = "com.appsaholic",
            supportedPlatforms = { iphone=true, android=true, osx=true, win32=true }
        },
    },

Ngoài ra, nếu xây dựng cho iOS, bạn sẽ cần phải hỗ trợ App Transport Security (ATS) bằng cách add NSAppTransportSecurity key vào bảng iOS plist:

settings =
{
    iphone =
    {
        plist =
        {
            NSAppTransportSecurity = { NSAllowsArbitraryLoads=true },
        },
    },
}

Khởi tạo plugin

Để khởi tạo Commercial Break trong ứng dụng của bạn, chỉ đơn giản là require()plugin, xác định một event listener cơ bản, và gọi init() với API key của bạn:

local combre = require( "plugin.combre" )
local apiKey = "[paste your API key between the quotes]"

-- Commercial Break listener function
local function combreListener( event )
    if ( event.phase == "complete" ) then
        if ( event.success_ads > 0 ) then
            -- Tối thiểu một quảng cáo Commercial Break được play
            -- Thưởng vật phẩm trong game ở đây, ví dụ tặng một live hoặc coin miễn phí
        end
    end
end

-- Xác định các listener function dể xử lý Commercial Break events
combre.setEventListener( combreListener )

-- Khởi tạo Commercial Break SDK
combre.init( apiKey )

Hiển thị một trình tự của quảng cáo video

Khi bạn đã sẵn sàng để hiển thị một Commercial Break, chỉ cần gọi showVideoAd() với tối đa 3 đối số:

combre.showVideoAd( maxAds, showCloseButton, showCountdownScreen )

Giá trị cho manxAds (bắt buộc) có thể nằm trong khoảng 1-5, chỉ rõ số lượng tối đa quảng cáo có thể play theo thứ tự. Các đối số tùy chọn ShowCloseButton và showCountdownScreen chỉ đơn giản là giá trị boolean true hay false dùng kiểm soát nếu hai tính năng này được kích hoạt hay là không.

Trình tự các event của quảng cáo

Trong hàm listener của bạn, khi bạn nhận được một event.phase của các "complete", bạn có thể sử dụng event.success_ads để xác định có bao nhiêu quảng cáo được xem và thưởng cho người dùng của bạn cho phù hợp.

Ngoài ra, một số thuộc tính event khác có sẵn cho bạn sử dụng, vì vậy vui lòng làm theo tài liệu hướng dẫn để tìm hiểu thêm về việc quản lý và xử lý chuỗi quảng cáo video.

Một số lưu ý cuối cùng

Bạn có thể download một project đầy đủ trên GitHub.

Đối với các tài liệu chi tiết, vui lòng xem các tài liệu của Commercial Break.

Kết luận

Commercial Break là một cách tuyệt vời để thưởng cho người dùng của bạn và giữ cho họ tham gia vào các ứng dụng của bạn nhiều hơn. Nếu bạn có thắc mắc hoặc cần hỗ trợ, vui lòng truy cập appsaholic.com hoặc các diễn đàn của Corona.

Xem thêm:

Commercial Break