Game Studio
Liên kế mạng xã hộiCấu trúc của một tệp mã - thực thi hàm theo thứ tự trong Unity


Nếu bạn muốn khối hộp vừa xoay tròn vừa di chuyển thẳng theo hướng trục X, bạn có thể nhờ đến sự trợ giúp của GameObject. Trong Unity, GameObject thường để phân thứ tự cho các hàm, gom tất cả các asset trong scene, cố định thứ tự của các component và nhiều công dụng hữu ích khác. Bạn sẽ thường thấy nhiều lợi ích hơn với GameObject.

Trước khi tạo GameObject, bạn nên chia 2 hoạt động xoay tròn và di chuyển thành 2 file script khác nhau.

1. Double click vào file java SimpleRotate ở thẻ Project, trong chương trình biên tập code, nhấp chọn File | Save As và gõ vào khung tên là SimpleMove.
 

 

 

2. Trở qua cửa sổ Unity, double click vào file java SimpleMove vừa tạo ở bước trên để mở file này lên.

 


3. Trong file SimpleRotate, thêm dấu chú thích // vào phía trước transform.Translate để chương trình không thực hiện lệnh này khi biên dịch. Ấn Ctrl + S để save file script này lại.

#pragma strict

function Update () {

    transform.Rotate(0,50* Time.deltaTime,0);
    //transform.Translate(2* Time.deltaTime,0,0);
}

4. Trong file SimpleMove, thêm dấu chú thích // vào phía trước transform.Rotate. Ấn Ctrl + S để save file script này lại.

#pragma strict

function Update () {
    //transform.Rotate(0,50* Time.deltaTime,0);
    transform.Translate(2* Time.deltaTime, 0,0);
}

5. Trở lại cửa sổ Unity, vào GameObject | Create Empty và đặt tên cho GO vừa tạo là Cube Parent.

 


6. Tại thẻ Hierarchy, kéo thả Cube vào Cube Parent như sau:


7. Kéo thả file java SimpleMove ở thẻ Project và Cube Parent ở thẻ Hierarchy.


8. Nhấp nút Play để kiểm tra thành quả.

Bây giờ khối hộp sẽ xoay vòng từ từ và di chuyển thẳng theo trục X thay vì chạy vòng vòng như ở bài trước.

Nguồn: vietunity3d