Game Studio
Liên kế mạng xã hộiCấu trúc của một đoạn mã (script), hàm (function) trong Unity


Cấu trúc của một đoạn mã (script) bao gồm 3 thành phần chính: Biến (variable), Hàm (function) và Chú Thích (comment). Biến chứa bất kì giá trị kiểu số hoặc kiểu kí tự. Hàm dùng để thực thi một việc gì đó thông thường thực thi cùng biến và các biểu thức toán học. Chú thích sẽ bị chương trình dịch bỏ qua khi chạy chương trình, nó chỉ cho phép người dùng ghi chú lại những gì người dùng cần nhớ hoặc để vô hiệu hóa dòng mã lệnh nào đó. Hãy bắt đầu khám phá dòng mã lệnh mặc định của Unity và cùng tìm hiểu về Hàm.


Function - Hàm

Các function trong Unity được phân thành 3 nhóm: liên quan đến game - game relate (như system, input, network), đối tượng đặc trưng - object specific, người dùng định nghĩa - user defined.

Nếu bạn đang khởi động Unity, bạn có thể tạo một file Javascript mới theo các bước sau:

1. Tại thẻ Project, nhấp chọn nút Create | New Folder và đặt tên là My Scripts.

 

2. Nhấp phải vào thư mục My Scripts và chọn Create | Javascript


Một tệp mã mới được thêm vào thư mục với tên là NewBehaviourScript. Bạn có thể nhìn thấy nội dung của tệp mã này ở thẻ Inspector nhưng bạn không thể chỉnh sửa ở thẻ này được.

 

 

3. Nhấp chuột trái vào file java vừa tạo rồi ấn F2 và sửa tên thành SimpleRotate.


4. Để mở trình soạn thảo mã lệnh MonoDevelop bạn nhấp đúp chuột vào file javascript hoặc nhấp chuột chọn file java và bấm nút Open ở thẻ Inspector.


Như bạn thấy, tệp mã mới có vài dòng code sẵn trong đó như sau:Hãy bỏ nó qua một bên, mình sẽ quay lại nói về phần này ở các bài viết về biến. Hẹn gặp lại ở bài viết sau!

Nguồn: vietunity3d