Game Studio
Liên kế mạng xã hội

Game Studio


Mời đăng ký Open Game Development Conference (OGDC) 2014 do VNG tổ chức

[​IMG]

Vào ngày 19/07/2014 này tại trụ sở chính của VNG Corporation (182 Lê Đại Hành, Q.11, HCM) sẽ diễn ra chương trình Open Game Development Conference 2014 dành cho những nhà phát triển game tại Việt Nam.
Dự kiến nội dung sẽ xoay quanh 4 chủ đề chính bao gồm: Game Design, Programming, Business và Visual Arts chia thành hơn 20 bài trình bày được chia sẻ tại VNG từ 8h30 ngày 19/07/2014.
Ngay từ bây giờ, bạn đã có thể ghé thăm website của chương trình để đăng ký tham gia và giao lưu kinh nghiệm làm game với các chuyên gia hàng đầu trong ngành tại đây

[​IMG] 

SPEAKER
MR. ANDY NGUYEN

[​IMG]
Co-founder, VP - mWork Group

MR. NICOLAS LEYMONERIE
[​IMG]
Chairman - Phuong Hoang Enix

MR. RUSTUM SCAMMELL
[​IMG]
Unity Evangelist - Unity Technologies

MR. CODY NGUYEN
[​IMG]
Mobile Game Developer - Vinova Pte. Ltd

MR. JOE TRAN
[​IMG]
Animator - Vinova Pte. Ltd

MR. HA TRUNG HIEU

Partnership and Business Manager - SOHAGame

MR. NGUYEN VAN THIET
[​IMG]
Product Operation Executive - VNG Corporation

MR. NGUYEN QUOC BUU
[​IMG]
Senior Game Designer - VNG Corporation

MR. NGUYEN CHI HIEU
[​IMG]
Associate Product Manager - VNG Corporation

MR. HUYNH DONG HAI
[​IMG]
Co-Founder - Goya Studio

MR. NGUYEN DANG QUANG
[​IMG]
Associate Game Design Manager - VNG Corporation

MR. VU CAM CONG DANH
[​IMG]
2D Artist – VNG Corporation

MR. PHAM HOANG LONG
[​IMG]
Software Engineer - VNG Corporation

MR. NGUYEN MINH TUAN
[​IMG]
Associate Product Manager - VNG Corporation

MR. VU NGOC KIEN
[​IMG]
Software Engineer – VNG Corporation

MS. NGUYEN HOANG TO UYEN
[​IMG]
Associate Game Designer - VNG Corporation

MR. LE QUANG DUY
[​IMG]
Associate 2D Artist - VNG Corporation

MR. LUC HOANG HIEU
[​IMG]
Senior 2D Artist - VNG Corporation

MR. NGUYEN TIEN THONG
[​IMG]
2D Artist - VNG Corporation

MR. LE VO TIEN GIANG
[​IMG]
Game Designer - VNG Corporation

MR. PHAM DUC DUY
[​IMG]
3D Artist - VNG Corporation

MR. DO VAN THANH
[​IMG]
Associate Product Manager - VNG Corporation

Xem thêm: http://home.vng.com.vn/ogdc

Xem thêm:

vng

event

OGDC