Game Studio
Liên kế mạng xã hộiMời các developer tham gia sự kiện Devfest 2014 của Google tổ chức ở Hà Nội

Devfest 2014 là sự kiện toàn cầu hàng năm được hỗ trợ trực tiếp từ Google dành cho các nhà phát triển trên nền tảng ứng dụng của Google. Năm nay GDG Ha Noi Devfest 2014 sẽ tập trung vào chủ đề Polymer - Polymer là 1 thư viện mới dùng để xây dựng Web Components, cho phép developer có khả năng đóng gói, điều chỉnh các yếu tố HTML.

Thời gian tổ chức sự kiện: 1:30pm - 5:30pm ngày 23/11/2014 

Địa điểm tổ chức sự kiện: Phòng B6+B8, FPT International School, số 8 Tôn Thất Thuyết, Hà Nội

Nội dung chương trình:

13h30 -- 14h10 Introductory presentation
14h10 -- 14h20 Break
14h20 -- 14h50 Polymer Basic
14h50 -- 16h20 Tutorial Codelab
16h20 -- 16h30 Break
16h30 -- 17h15 Maps Codelab

Đăng ký tham gia tại: http://goo.gl/fYC8NV

Website chương trình: http://www.gdghanoi.org/devfest.html

Nếu bạn là một developer đặt biệt bạn đang ở Hà Nội, hãy nhanh chân đăng ký nhé.