Game Studio
Liên kế mạng xã hộiMời các bạn tham gia cuộc thi lập trình game trên thiết bị di động do Đài Truyền hình Việt Nam và Công ty cổ phần Bluebird phối hợp tổ chức

Cuộc thi Lập trình trò chơi trên thiết bị di động nhằm phát hiện và khuyến khích các cá nhân, nhóm, doanh nghiệp Việt Nam phát triển những ứng dụng trò chơi trên thiết bị di động có tính sáng tạo, giải trí và giáo dục, góp phần đưa các cá nhân, nhóm, doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi sản xuất và phát hành trò chơi trên thiết bị di động toàn cầu.

Giải Thưởng

01 Giải Nhất của cuộc thi trị giá 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng) bằng tiền mặt.

05 Giải Khuyến khích trị giá 20,000,000 đồng là một chuyến thăm quan 02 ngày tại trụ sở Google tại Singapore dành cho tác giả và/hoặc đại diện nhóm tác giả.

10 phần thưởng (01 phần thưởng / chương trình) có giá trị 5 triệu đồng tiền mặt / phần thưởng dành tặng khán giả/người chơi tham gia chương trình.


Mục đích cuộc thi

Cuộc thi Lập trình trò chơi trên thiết bị di động, sau đây gọi tắt là cuộc thi, nhằm phát hiện và khuyến khích các cá nhân, nhóm, doanh nghiệp Việt Nam phát triển những ứng dụng trò chơi trên thiết bị di động có tính sáng tạo, giải trí và giáo dục, góp phần đưa các cá nhân, nhóm, doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi sản xuất và phát hành trò chơi trên thiết bị di động toàn cầu.

 
Ban Tổ chức cuộc thi

Ban Tổ chức cuộc thi bao gồm: Đài Truyền hình Việt Nam; Công ty cổ phần Bluebird. Lãnh đạo của các đơn vị này trực tiếp là lãnh đạo Ban Tổ chức. Lãnh đạo từng đơn vị có thể uỷ quyền cho người khác thay mặt mình tham gia vào các cuộc họp của Ban Tổ chức.

Ban Tổ chức quyết định về nhân sự Hội đồng Game reviews và các việc quan trọng khác liên quan đến cuộc thi.

Giúp việc cho Ban Tổ chức sẽ có Thường trực Ban Tổ chức và bộ phận giúp việc do các đơn vị đề cử.

Địa chỉ liên lạc của Ban Tổ chức:
Số điện thoại: 0983451222
Địa chỉ gửi sản phẩm: bbgvtv@gmail.com
Website: www.bbg.vtv.vn


Đối tượng dự thi

Là cá nhân, nhóm làm việc, doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam hoặc nước ngoài.

Người dự thi (thí sinh) có thể dự thi với tư cách cá nhân, theo nhóm hoặc pháp nhân. Ban Tổ chức khuyến khích dự thi theo nhóm.

Người dự thi thuộc trường hợp khuyết tật cần có người đại diện để liên lạc và/hoặc giúp đỡ.

Trường hợp đối tượng dự thi theo nhóm hoặc pháp nhân, Ban tổ chức yêu cầu đối tượng dự thi cử 01 đại diện tham gia cuộc thi với vai trò thuyết trình sản phẩm và nhận giải. Đối với đối tượng dự thi là nhóm, đại diện tham dự cuộc thi phải có giấy ủy quyền của tất cả các thành viên trong nhóm. Đối với đối tượng dự thi là pháp nhân, nếu người được cử tham gia cuộc thi không phải là đại diện theo pháp luật của pháp nhân, phải có giấy ủy quyền hợp pháp.  


Sản phẩm dự thi

Sản phẩm dự thi: lập trình ứng dụng trò chơi trên thiết bị di động.

Ban Tổ chức khuyến khích sản phẩm dự thi có khả năng thương mại và/hoặc tính ứng dụng cao, các sản phẩm phục vụ học tập và giải trí; khuyến khích phát triển các ứng dụng dựa trên các thư viện (mã nguồn, công cụ, phần mềm, thành phần…) miễn phí và nguồn mở để phát triển sản phẩm.

Sản phẩm dự thi đã đăng ký bản quyền thì cá nhân hoặc nhóm dự thi phải đứng tên tác giả. Trường hợp bản quyền thuộc quyền sở hữu của một tổ chức thì trong Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả đó phải ghi rõ tác giả bản quyền là cá nhân hoặc nhóm có sản phẩm dự thi.

Sản phẩm dự thi nếu có sử dụng mã nguồn mở phải ghi rõ xuất xứ và phải tuân thủ tập quán chung về sử dụng mã nguồn mở. Những sản phẩm dự thi không ghi rõ mã nguồn mở sẽ bị loại khỏi cuộc thi

Những sản phẩm dự thi được phát triển trên cơ sở sản phẩm của người khác phải được sự đồng ý bằng văn bản của tác giả. Những sản phẩm vi phạm bản quyền của tác giả khác không được dự thi.

Nội dung sản phẩm dự thi không vi phạm thuần phong mỹ tục, không liên quan đến vấn đề tôn giáo, chính trị, và không trái với pháp luật Việt Nam. BTC có quyền từ chối tiếp nhận sản phẩm vì bất kỳ lí do nào.


Thời hạn và thủ tục đăng ký dự thi

Thí sinh đăng ký sản phẩm dự thi qua địa chỉ email: bbgvtv@gmail.com 

Thời hạn cuối cùng để nộp sản phẩm dự thi là ngày 15/08/2015

Nội dung sản phẩm dự thi cần được trình bày ngắn gọn, súc tích trong bản miêu tả sản phẩm dự thi. Sản phẩm dự thi, bản miêu tả sản phẩm dự thi cũng có thể gửi cùng lúc với đơn đăng ký sản phẩm dự thi.  

Trong trường hợp thí sinh cần hỗ trợ về kỹ thuật lập trình sản phẩm, miêu tả quảng bá hình ảnh và nguồn lực tài chính, vui lòng liên hệ Ban Tổ chức để được tư vấn trực tiếp.


Quyền lợi của thí sinh và giải thưởng cuộc thi

 Sản phẩm lọt vào Vòng chung kết của cuộc thi sẽ được giới thiệu tại các chương trình của cuộc thi phát sóng trên VTV3 – Đài Truyền hình Việt Nam.

Cuộc thi có 1 Giải Nhất và 5 Giải khuyến khích dành cho các tác giả có sản phẩm xuất sắc.

Khán giả và người tham gia thử nghiệm các ứng dụng trò chơi trên điện thoại di động có thể nhận được các phần thưởng may mắn từ chương trình.

Thí sinh, khán giả nếu được nhận giải, phần thưởng tự chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ về thuế, phí theo qui định của pháp luật.

Trị giá giải thưởng:
01 Giải Nhất của cuộc thi trị giá 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng) bằng tiền mặt.
05 Giải Khuyến khích trị giá 20,000,000 đồng là một chuyến thăm quan 02 ngày tại trụ sở Google tại Singapore dành cho tác giả và/hoặc đại diện nhóm tác giả.
10 phần thưởng (01 phần thưởng / chương trình) có giá trị 5 triệu đồng tiền mặt / phần thưởng dành tặng khán giả/người chơi tham gia chương trình.


Hội đồng Game Reviews

Hội đồng Game Reviews gồm những chuyên gia có năng lực và uy tín trong lĩnh vực ứng dụng trò chơi trên điện thoại di động, những người nổi tiếng trong các lĩnh vực tham gia chơi thử và bình luận. Ban Tổ chức tạo mọi điều kiện để các thành viên Hội đồng Game Reviews hoạt động độc lập, khách quan và theo đúng Quy chế và Thể lệ này.

Ban Tổ chức lựa chọn một trong các thành viên Hội đồng Game Reviews làm Thư ký Hội đồng.

Thư ký Game Reviews có trách nhiệm chủ trì vòng loại, giúp Hội đồng Game Reviews và Ban Tổ chức về chuyên môn trong việc lựa chọn ra những sản phẩm dự thi xứng đáng vào Vòng Chung kết. Thư ký Game Reviews có địa chỉ e-mail để liên hệ thông tin.

Thư ký Hội đồng Game Reviews có trách nhiệm làm việc khách quan, vô tư, nhiệt tình, được quyền thay mặt Ban Tổ chức giải quyết những vấn đề liên quan đến vòng sơ khảo. Đối với những phát sinh quá phức tạp, Thư ký Hội đồng Game Reviewsphải báo cho Ban Tổ chức để giải quyết.

Thư ký Hội đồng Game Reviews lập danh sách dự kiến mời các chuyên gia và người nổi tiếng vào Hội đồng Game Reviews. Ban Tổ chức có quyền đề nghị thay đổi, bổ sung danh sách. Trên cơ sở các ý kiến của các thành viên của Ban Tổ chức, Thư ký Hội đồng Game Reviews thực hiện việc mời các thành viên của Hội đồng. Ban Tổ chức sẽ chuẩn y danh sách thành viên Hội đồng Game Reviews. 

Thư ký Hội đồng Game Reviews tập hợp danh sách dự thi và các bản miêu tả sản phẩm dự thi từ Thường trực Ban Tổ chức cuộc thi ngay sau khi hết thời hạn nộp sản phẩm dự thi


Trách nhiệm của Hội đồng Game Reviews

Tập hợp danh sách các sản phẩm dự thi từ Thường trực Ban tổ chức cuộc thi ngay sau khi hết thời hạn nộp sản phẩm dự thi.

Tổ chức chơi thử, thẩm định, đánh giá toàn bộ các sản phẩm tham gia cuộc thi.

Theo yêu cầu về số lượng từ Ban Tổ chức, lựa chọn từ 100 – 150 sản phẩm tham gia Vòng Chung kết.

Lựa chọn sản phẩm đoạt giải Nhất cuộc thi từ top 20 sản phẩm dự thi vào vòng chung kết có lượng tải nhiều nhất.


Vòng sơ loại

Sau khi tập hợp sản phẩm dự thi, Hội đồng Game Reviews tổ chức việc thẩm định và đánh giá toàn bộ các sản phẩm dự thi để chọn ra từ 100 – 150 sản phẩm tham gia Vòng chung kết. 

Sản phẩm vào Vòng chung kết, tham gia chương trình Game Show có phát sóng trên VTV3 – Đài Truyền hình Việt Nam, phải thỏa mãn các điều kiện sau:
Ứng dụng phải hoạt động được trong môi trường thực tế;
Sản phẩm phải đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật, công nghệ….
Tác giả, nhóm tác giả chấp nhận tham gia ký cam kết với Ban tổ chức về việc đảm bảo tính pháp lý, bản quyền sản phẩm, các yêu cầu của Ban Tổ chức về việc tham dự cuộc thi.


Vòng chung kết

BTC khuyến khích những sản phẩm được vào vòng chung kết đăng ký bản quyền. Nội dung sản phẩm dự thi vào vòng chung khảo sẽ được công bố chi tiết trên website của Ban Tổ chức để được bình chọn.

Các sản phẩm vào vòng chung kết sẽ tham gia vòng chung kết được truyền hình trên sóng của VTV3, cụ thể:
Tất cả các sản phẩm lọt vào Vòng Chung kết của cuộc thi sẽ được giới thiệu trong các chương trình giới thiệu sản phẩm, phát sóng trên VTV3 – Đài Truyền hình Việt Nam;
Sau 10 chương trình giới thiệu sản phẩm trên VTV3, Hội đồng Game Reviews sẽ chọn 20 sản phẩm xuất sắc nhất từ các sản phẩm lọt vào Vòng chung kết. Để được chọn vào vòng Top 20 sản phẩm xuất sắc nhất, mỗi ứng dụng trò chơi trên điện thoại di động cần 2/3 thành viên Hội đồng Game Reviews nhấn nút ‘Like’. Sản phẩm bị 2/3 thành viên Hội đồng Game Reviews ấn nút ‘Dislike’ sẽ bị loại.
20 sản phẩm xuất sắc nhất được đưa lên các kho ứng dụng trực tuyến do Ban Tổ chức chỉ định. 3 sản phẩm có lượng tải nhiều nhất tính đến thời điểm 03 ngày trước trận Chung kết sẽ tham gia tranh Giải Nhất.
Trận Chung kết được tổ chức để Hội đồng Game Reviews có thể tham gia chơi thử, thẩm định, đánh giá và chọn sản phẩm đoạt Giải Nhất. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng của VTV3 – Đài Truyền hình Việt Nam.
Hội đồng Game Reviews cũng chọn 05 sản phẩm đoạt giải Khuyến khích và công bố tại Chương trình Chung kết của cuộc thi.


Lễ công bố và trao giải thưởng

Lễ công bố và trao giải sẽ được tổ chức trọng thể vào 27/12/2015 và được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV3.

Giải quyết các khiếu nại về giải thưởng
Bất kỳ một người nào phát hiện ra sản phẩm được giải thưởng chính thức có vi phạm hoặc tranh chấp về bản quyền hoặc có vi phạm pháp luật nghiêm trọng khác đều có quyền thông báo cho Ban Tổ chức. Thông báo này phải lập bằng văn bản có chữ ký của người khiếu nại, ghi rõ địa chỉ kèm theo bản photo chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người khiếu nại và được gửi đến địa chỉ của Ban Tổ chức theo điều 2.4 bằng thư bảo đảm. Việc gửi thư khiếu nại phải được thực hiện trong vòng ba (03) tháng kể từ ngày công bố và trao giải thưởng.

Thành viên của Ban Tổ chức cũng có quyền đề nghị giải quyết nếu có những thông tin xác đáng về một sản phẩm đạt giải thưởng chính thức có vi phạm nghiêm trọng, kể cả trong trường hợp quá thời hạn.

Khi có khiếu nại, đề nghị, một thành viên của Ban Tổ chức sẽ được cử làm Trưởng Ban giải quyết khiếu nại. Vị Trưởng ban này sẽ mời các chuyên gia trong đó có chuyên gia pháp luật vào Ban giải quyết khiếu nại, yêu cầu người bị khiếu nại phải có văn bản giải trình. Người khiếu nại có trách nhiệm trực tiếp hoặc uỷ quyền cho người khác trình bày khiếu nại của mình trước Ban giải quyết khiếu nại tại địa điểm và theothời gian do Trưởng Ban giải quyết khiếu nại thông báo. Người bị khiếu nại được tham gia đối chất trong các buổi làm việc của Ban giải quyết khiếu nại với người khiếu nại. Người khiếu nại phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung khiếu nại. Ban giải quyết khiếu nại sẽ đề xuất phương án giải quyết để Ban Tổ chức quyết định.

Nếu xác định sản phẩm đoạt giải thưởng chính thức có vi phạm, tuỳ theo mức độ nghiêm trọng, Ban Tổ chức sẽ quyết định một trong các mức xử lý sau: (a) Thu hồi giải thưởng, nhưng không thu hồi các lợi ích vật chất từ giải thưởng; (b) Thu hồi giải thưởng bao gồm thu hồi các lợi ích vật chất từ giải thưởng; (c) Tước giải thưởng, thu hồi các lợi ích vật chất từ giải thưởng và buộc bồi thường thiệt hại; (d) Cấm tham dự cuộc thi. Quyết định của Ban Tổ chức là chung thẩm, không thể khiếu nại được.


Kinh phí 

Kinh phí cho việc tổ chức cuộc thi, giải thưởng và các việc liên quan khác được trang trải từ các nguồn: (a) Các nhà tài trợ; (b) Đóng góp của các cá nhân, tổ chức tình nguyện; (c) Đóng góp của các thành viên trong Ban Tổ chức; (d) Các nguồn tài chính hợp pháp khác.

Các thành viên của Ban Tổ chức quyết định toàn bộ các vấn đề có liên quan đến tài chính, kể cả việc huy động tài trợ và sử dụng tài trợ theo đúng luật pháp của nước CHXHCN Việt Nam.

 
Điều khoản cuối cùng

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày được công bố. Việc sửa đổi bổ sung chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý bằng văn bản của các thành viên của Ban Tổ chức.

Quy chế này sẽ được đăng tải trên website chính thức của cuộc thi tại địa chỉ: www.bbg.vtv.vn .Các thí sinh, thành viên Hội đồng Game Reviews và những người liên quan khác có trách nhiệm đọc kỹ và tuân theo các quy định của Quy chế và Thể lệ này.

Hằng năm, BTC sẽ ban hành Phụ lục chi tiết hoá Quy chế này để thực hiện riêng cho cuộc thi năm đó và nội dung của Phụ lục này cũng được đăng trên website của Ban Tổ chức.