Game Studio
Liên kế mạng xã hộiMời các bạn đăng ký tham gia sự kiện Imagine Cup 2016 Kick-off do Microsoft tổ chức tại TP HCM

Bạn muốn đưa các ý tưởng bạn đang ấp ủ đóng góp cho cuộc sống xung quanh hay bạn đang tìm kiếm ý tưởng, đối tác và công nghệ phù hợp. Imagine Cup là sân chơi cho bạn. Đến với Imagine Cup, bạn sẽ có cơ hội tìm kiếm và học hỏi hàng triệu ý tưởng từ khắp nơi trên thế giới với 3 hạng mục World Citizenship, Games và Innovation.

Imagine Cup 2016 Kick-off là buổi chính thức bắt đầu cuộc thi Imagine Cup 2016.  Đến với Imagine Cup Kick off bạn sẽ:

★ Trực tiếp TƯƠNG TÁC - GIAO LƯU với các vị khách mời đặc biệt và các đội tham gia IC 2015.

★ Được TRAO ĐỔI - THẢO LUẬN - TRUYỀN CẢM HỨNG cho các dự án mà bạn ấp ủ, qua đó đánh giá ý tưởng và phát triển.

Nội dung Imagine Cup Kick off

Thời gian

Nội dung

08:30 – 09:00

Welcome

09:00 – 09:10

U.S. Consulate Welcome Remarks

09:10 – 09:20

Inspiration

09:20 – 09:40

Imagine Cup Introduction

09:40 – 10:00

Worldwide and Local IC Achievement

10:00 – 10:20

Tea-break

10:20 – 10:50

Ideas Pitching

10:50 – 11:45

Panel Discussion

11:45 – 11:55

Ideas Pitching Awards

11:55 – 12:00

Wrap up

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thời gian: 08:30AM – 12:00PM  ngày 14/11/2015

Địa điểm: The American Center, Tầng 8, Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, Quận 1, TP HCM

Đăng ký tại: https://goo.gl/kghaHn