Game Studio
Liên kế mạng xã hộiCppHints.com - một trang web bổ ích cho các nhà phát triển C++

CppHints.com là một nguồn tư liệu miễn phí mới cho các nhà phát triển C++, nó cung cấp những kiến thức mà nhờ đó bạn có thể cải thiện sự hiểu biết của bạn và tránh những cái bẫy mà những người khác đã từng rơi vào.

Các lời khuyên được cung cấp bởi Andrey Karpov, CTO của Program Verification Systems và từ giữa tháng 8 trở lại đây những bài viết được đăng tải với tốc độ cao hơn, gần như mỗi ngày. Những lời khuyên này dựa trên các lỗi được tìm thấy trong các code C/C++ bằng cách sử dụng PVS-Studio, một công cụ phân tích static code của công ty.

Nhóm PVS-Studio đã phân tích hơn 200 dự án mã nguồn mở bao gồm cả Unreal Engine, PHP, Haiku, Qt, và thậm chí cả Linux để tìm lỗi cũng như mức độ nghiêm trọng của mỗi loại. Nhóm thường xuyên báo cáo kết quả phân tích của họ trên blog.

Bên cạnh đó họ cũng đã đưa ra một C++ Quiz, một trang web để bạn test kỹ năng phân tích Static code C++ của bạn. Ở đây bạn sẽ được PVS-Studio đưa ra những đoạn code từ 15 nguồn được chọn ngẫu nhiên trong cơ sở dữ liệu của họ. Bạn cần tìm ra một câu trả lời chính xác trong vòng 60 giây. Rất thú vị.

Trong những lời khuyên về C++, mỗi bài viết sẽ cho bạn thấy một số code không chính xác được tìm thấy trong một dự án cụ thể và cung cấp một lời giải thích chi tiết. Sau đó, bạn được thấy code đúng cùng với một "recodementation" và những lời khuyên hàng đầu về cách tránh rơi vào một cái bẫy tương tự. Bạn cũng có thể đăng ký để nhận được những gợi ý mới mỗi ngày và một nguồn cấp dữ liệu RSS.

Bạn có thể ghé thăm cpphints.com để lưới qua tất cả các gợi ý hiện đang có sẵn trên trang.

J.Black