Game Studio
Liên kế mạng xã hội

Game Studio


Unity giới thiệu Holographic Emulation, tính năng mới giúp đẩy nhanh quá trình phát triển ứng dụng holographic

Trong khi Microsoft đang tiến thêm một bước để các thiết bị Hololens trở nên dễ tiếp cận hơn với người dùng thì Unity cũng đã có một bước tiến mới để hỗ trợ quá trình phát triển ứng dụng holographic. Hiện tại, quá trình phát triển mất nhiều thời gian nếu sử dụng Hololens devkit, vì vậy phương pháp mới của Unity - Holographic Emulation - hy vọng sẽ đẩy nhanh tốc độ phát triển ứng dụng lên rất nhiều.

Holographic Emulation là một tính năng mới giúp các nhà phát triển giảm bớt thời gian “lặp lại công việc” (iteration) khi phát triển ứng dụng holographic trong Unity. Các nhà phát triển tạo ra các ứng dụng cho Microsoft HoloLens sẽ có thể ngay lập tức tạo bản mẫu (prototype), gỡ lỗi (debug), và lặp lại các thiết kế ngay trong Unity Editor mà không phải mất nhiều thời gian cho mỗi lần xây dựng (build) và triển khai (deploy).

Holographic Emulation hoạt động với 2 chế độ khác nhau: Remoting và Simulation.

  • Remoting Holographic cho phép bạn chạy ứng dụng trực tiếp từ Editor sau khi kết nối với một thiết bị Windows Holographic (như Microsoft HoloLens). Ứng dụng sẽ hoạt động như thể nó đã được triển khai (deploy) vào thiết bị (vẫn có có đầy dủ dữ liệu cảm biến và ví trí), nhưng thực tế thì nó được chạy trên máy chủ (host machine). Cửa sổ Game view sẽ cho phép bạn nhìn thấy những gì đang được rendered trên thiết bị (giống như những gì mà người đang đeo thiết bị nhìn thấy).
  • Holographic Simulation thì hoạt động đúng như tên gọi của nó, cho phép bạn chạy ứng dụng trong một thiết bị được mô phỏng, ngay trong editor - nói cách khác, bạn không cần một thiết bị thực tế. Đây là một lựa chọn tuyệt vời nếu nhóm bạn không có đủ thiết bị cho tất cả thành viên, hoặc bạn muốn bắt đầu phát triển với holographic trước khi quyết định mua một chiếc kính thực tế.

Để sử dụng Holographic Emulation, bạn cần phải sử dụng Unity 5.5 (hiện đang trong phiên bản beta) trên máy tính Windows 10 đã được cập nhật “Anniversary update”. Cách thức thiết lập và sử dụng có thể tìm thấy trong bài viết chính chức của Unity, tại đây.