Game Studio
Liên kế mạng xã hội

Game Studio


Microsoft sẽ đóng cửa chương trình Xbox Live Indie Games vào năm 2017

Hôm nay, Microsoft đã gửi một email cho nhà phát triển - những thành viên của chương trình Xbox Live Indie Games (XBLIG) để thông báo về quá trình đóng cửa XNA Creators Club và chương trình Xbox Live Indie Games trên Xbox 360 vào cuối năm 2017.

Vào thời điểm này, các nhà phát triển sẽ không thể đăng ký mới cũng như gia hạn cho dịch vụ. Tuy nhiên, họ vẫn có thể liên hệ với Microsoft tại xblig@microsoft.com để nhận một token miễn phí và vẫn có thể submit trò chơi của họ cho đến hết ngày 9 tháng 9 năm 2016. Sau ngày này, dịch vụ sẽ không chấp nhận bất kỳ trò chơi nào của các nhà phát triển. Và vào khoảng tháng 9 năm 2017, store sẽ chính thức đóng cửa, và các thanh toán cuối cùng cho các nhà phát triển sẽ được hoàn tất vào tháng 11 cho dù họ có thể đáp ứng hoặc không đáp ứng được ngưỡng tối thiểu là $150. Ngày 31 tháng 12, 2017, trang web chính thức của XNA Creators cũng sẽ ngừng hoạt động. 

Ngoài ra, những thành viên đã đăng ký mà vẫn còn thời gian hợp lệ sẽ nhận được một tài khoản Windows Developer miễn phí ($99).

Microsoft cho biết họ sẽ làm việc với các nhà bảo tồn và các nhà sáng tạo trò chơi để bảo tồn các nội dung XBLIG trong hai năm tiếp theo. Thông tin chi tiết liên quan đến sáng kiến này sẽ được chia sẻ trong thời gian tới. 

Bạn có thể truy cập vào đây để tìm thấy những thông tin chi tiết hơn.

J.Black