Game Studio
Liên kế mạng xã hộiMicrosoft giới thiệu "Windows Compatibility Pack" để giúp các nhà phát triển port code từ .Net Framework sang .Net Core dễ dàng hơn

Microsoft đang tìm cách để giúp các nhà phát triển di chuyển code Windows .Net Framework hiện có của họ sang cross-platform .Net Core thông qua việc mở rộng các API truy cập. Với “Gói tương thích Windows (Windows Compatibility Pack) dành cho .NET Core, Microsoft cho biết gói này sẽ đơn giản hoá quá trình chuyển code, giúp nó trở nên đễ dàng hơn. Được tạo cho các nhà phát triển, Windows Compatibility Pack có tính năng truy cập tới 20.000 API thông thông qua một gói (package) NuGet duy nhất.

Trong một bài đăng trên blog, Microsoft cho biết việc chuyển code hiện có sang .NET Core là một nhiệm vụ đầy thách thức. Mặc dù quá trình này đã được làm dễ dàng hơn thông qua việc phát hành .NET Standard 2.0, tuy nhiên, các nhà phát triển vẫn mong muốn quá trình trở nên dễ dàng hơn nữa.

Windows Compatibility Pack làm cho việc chuyển đổi trở nên đơn giản hơn. Microsoft cho biết các nhà phát triển vẫn cần phải hiểu rằng khi nào sử dụng .NET Core và khi nào sử dụng .NET Framework:

".NET Core được tối ưu hóa để xây dựng các ứng dụng web có khả năng mở rộng cao, chạy trên Windows, macOS hoặc Linux. Nếu bạn đang xây dựng các ứng dụng Windows desktop, thì .NET Framework là sự lựa chọn tốt nhất cho bạn."

Nhà phát triển nên download Windows Compatibility Pack trước khi chuyển dự án .NET Framework sang .Net Core. Microsoft muốn các nhà phát triển sẽ có nhiều API nhất có thể.

Windows Compatibility Pack hiện tại đang trong giai đoạn preview. Số lượng API có sẵn cũng bị giới hạn nhưng nhiều API hơn sẽ được mở ra trong các bản build tiếp theo. Microsoft đã cung cấp bảng bên dưới để cho biết API nào có sẵn trong bản preview và sắp tới.

Có những lý do để port sang .Net Core nhưng cũng có các lý do để không làm điều này. Về mặt tích cực, .Net Core cho phép các ứng dụng web có thể mở rộng và có thể chạy trên Linux, và việc bổ sung các .Net Framework APIs sẽ làm cho .Net Core trở nên hữu ích hơn. Về mặt tiêu cực, các nhà phát triển muốn sử dụng các công nghệ máy tính để bàn của Microsoft như WinForms, Windows Presentation Foundation, hoặc ASP.Net sẽ phải gắn bó với .Net Framework.

Việc chuyển đổi cần được thực hiện qua một loạt các bước thay vì thực hiện tất cả cùng một lúc. Ví dụ, để di chuyển từ một ứng dụng ASP.Net MVC được triển khai trên một Windows Server sang một ứng dụng ASP.Net Core trên Linux trên Azure cloud, Microsoft khuyên bạn nên chuyển sang ASP.Net Core trong khi vẫn targeting vào .Net Framework. Sau đó, bạn sẽ chuyển sang .Net Core nhưng vẫn trên Windows. Cuối cùng, bạn sẽ chuyển sang Linux và Azure. (ASP.Net Core sẽ mở rộng .Net Core để phát triển web.)

Lưu ý là trình tự thực tế của các bước có thể khác nhau. Do đó, Microsoft đã cung cấp hướng dẫn chuyển đổi bao gồm xác định các dependencies của bên thứ ba và sử dụng công cụ API Portability Analyzer của họ.