Game Studio
Liên kế mạng xã hội

Game Studio


Google thay đổi chính sách nhà phát triển nhằm siết chặt vấn đề bảo mật đối với các ứng dụng web

Tuần trước, hàng loạt người dùng Google Doc đã bị lừa đảo thông qua email và Google đã kịp thời hành động để bảo vệ người dùng khỏi cuộc tấn công bằng cách vá lỗ hỏng bảo mật của trang xác thực Google OAuth.

Và nhằm ngăn chặn những vấn đề như thế này diễn ra trong tương lai. Google vừa thông báo rằng họ đã có một số điều chỉnh liên quan đến các nhà phát triển ứng dụng web. Cụ thể, Google đã có một số thay đổi đối với các quy trình xuất bản liên quan đến việc xác minh mục đích sử dụng quyền của các nhà phát triển trong ứng dụng web của họ, cũng như điều chỉnh lại các bước để xác minh một ứng dụng trước khi nó được xuất bản trên Store.

Những thay đổi này nhằm mục đích nâng cao bảo mật cho người dùng, nhưng điều này cũng có nghĩa là các nhà phát triển sẽ làm việc nhiều hơn và chờ đợi lâu hơn để có thể phát hành ứng dụng của họ. Dựa trên kết quả đánh giá rủi ro do hệ thống mới cung cấp, Google sẽ xem xét lâu hơn một chút tùy thuộc vào chức năng và quyền của ứng dụng (có thể mất từ 3 đến 7 ngày làm việc và đội ngũ Google sẽ xem xét chúng bằng tay). Chưa hết, cho đến khi quá trình kiểm duyệt kết thúc, ứng dụng chỉ có thể hiển thị thông báo lỗi thay vì thông báo cho người dùng chấp nhận các quyền như thông thường (các nhà phát triển vẫn có thể test ứng dụng của họ bằng các tài khoản được đăng ký). Ngoài ra, các nhà phát triển có thể sẽ thấy thông báo lỗi (khi họ đăng ký ứng dụng mới hoặc sửa đổi thuộc tính trong ứng dụng hiện tại) trong Google API Console, Firebase Console, hoặc Apps Script editor vì những thay đổi này của Google. Google cũng cho là biết trong tương lai, họ sẽ cho phép nhà phát triển yêu cầu kiểm duyệt trong giai đoạn đăng ký.

Xem thêm:

Google