Game Studio
Liên kế mạng xã hội

Game Studio


Google sẽ không tiếp tục chi trả cho các yêu cầu hoàn lại tiền đối với các ứng dụng đã mua hơn 48 giờ, các nhà phát triển sẽ phải chịu trách nhiệm cho việc hoàn tiền

Một trong những cái hay của việc mua ứng dụng trên Google Play là dễ dàng lấy lại tiền nếu người dùng không thích hoặc mua nhầm. Trong năm 2014, Google cho phép người dùng ngay lập tức lấy lại tiền nếu họ thực hiện yêu cầu hoàn lại tiền trong vòng 15 phút sau khi mua ứng dụng. Nhận thấy thời gian này là quá ngắn để người dùng có thể tìm hiểu và thực hiện yêu cầu hoàn lại tiền, nên Google đã tăng thời gian này lên 2 giờ. Google còn có một cách để người dùng nhận lại tiền trong vòng 48 giờ sau khi mua ứng dụng, đó là gởi một yêu cầu.

Nhưng ít ai biết được rằng Google cũng còn một cách khác để cho phép người dùng lấy lại tiền sau 48 giờ mua ứng dụng, đó là gởi yêu cầu hoàn tiền thông qua email. Và trong hầu hết các trường hợp, Google sẽ chấp nhận những yêu cầu đó. Nhưng vấn đề ở đây chính là Google sẽ tự bỏ tiền túi ra để hoàn cho người dùng, và các nhà phát triển vẫn giữ được doanh thu của họ trên các giao dịch đó. 

Đây thực sự là một hành động đẹp của Google đối với các nhà phát triển. Tuy nhiên, Google đã thay đổi lập trường. Trong một email gởi các nhà phát triển (được 9to5Google báo cáo), Google lưu ý rằng họ sẽ không “lãnh trách nhiệm” đối với các yêu cầu hoàn lại tiền sau 48 giờ của người dùng nữa, thay vào đó, số tiền để hoàn trả sẽ lấy từ tài khoản thanh toán của các nhà phát triển.

“Nhằm làm cho Google Play trở nên công bằng hơn đối với người dùng và các nhà phát triển, cũng như để Google Play ngang tầm với các app store khác trong ngành công nghiệp, chúng tôi sẽ có một sự thay đổi trong chính sách về việc hoàn lại tiền. *Chúng tôi sẽ trừ đi tất cả các yêu cầu hoàn tiền vào tài khoản thanh toán của nhà phát triển, chứ không chỉ là những yêu cầu hoàn tiền được thực hiện trong vòng 48 giờ sau khi mua.* Các thỏa thuận (Google Play Developer Distribution Agreement – “DDA”) sẽ được cập nhật để phản ánh sự thay đổi này trong những tháng tới.” Google đã viết trong email.

Vậy là sau khi thay đổi có hiệu lực, các nhà phát triển sẽ phải chịu trách nhiệm cho tất cả các yêu cầu hoàn lại tiền đối với các ứng dụng và game của họ. Báo cáo cho biết quá trình này sẽ được thực hiện một cách tự động, nhưng Google dự định sẽ có một số "tinh chỉnh" cho hệ thống này. Google cho biết những thay đổi này sẽ trở nên rõ ràng hơn trong thời gian tới.

Để giúp các nhà phát triển quản lý tốt các yêu cầu hoàn tiền, cũng như ngăn chặn những hành động lợi dụng có thể gây ảnh hưởng đến nền kinh tế trong game đặc biệt là các game multiplayer. Google cũng thông báo họ đã giới thiệu một API mới cho các nhà phát triển để sử dụng.

Nó được gọi là Voided Purchases API, và nó sẽ cho phép các nhà phát triển biết được người dùng nào đã yêu cầu hoàn tiền đối với một các in-app purchase mà họ đã mua để "lấy lại" nếu cần thiết. API nay sẽ giúp các nhà phát triển giám sát hệ sinh thái trong ứng dụng hoặc game của họ, cũng như ngăn chặn những người lạm dụng hệ thống hoàn lại tiền để trục lợi.