Game Studio
Liên kế mạng xã hộiGoogle giới thiệu nền tảng cloud machine learning mới dành cho các nhà phát triển

Hôm nay tại hội nghị Google Cloud Platform (GCP Next 2016) điễn ra tại San Francisco, Google đã công bố một nền tảng machine learning mới cho các nhà phát triển. Chủ tịch của Google, Eric Schmidt, đã nhấn mạnh trong bài phát biểu ngày hôm nay, Google tin rằng machine learning chính là “what’s next”. Với nền tảng mới này, Google cho phép các nhà phát triển dễ dàng sử dụng một số machine learning mà Google đã sử dụng để cung cấp sức mạnh cho một số tính năng như Smart Reply trong Inbox.

Dịch vụ này hiện đang trong trạng thái “preview” dành cho một số nhà phát triển.

"Các ứng dụng mà Google đã sử dụng với Cloud Machine Learning bao gồm Photos (tìm kiếm hình ảnh), Google app (tìm kiếm bằng giọng nói), Translate và Inbox (trả lời thông minh)", công ty cho biết. "Nền tảng của chúng tôi bây giờ đã có sẵn như là một dịch vụ đám mây để mang đến quy mô và tốc độ vượt trội cho các ứng dụng doanh nghiệp của bạn."

Nền tảng Cloud Machine Learning của Google về cơ bản bao gồm 2 phần: một là cho phép các nhà phát triển xây dựng mô hình machine learning từ dữ liệu riêng của họ, và 2 là cung cấp các nhà phát triển một mô hình được huấn luyện từ trước (pre-trained model).

Để huấn luyện machine learning, các nhà phát triển có thể lấy dữ liệu bằng các công cụ như Google Cloud Dataflow, Google BigQuery, Google Cloud Dataproc, Google Cloud Storage, và Google Cloud Datalab.

"Cloud Machine Learning sẽ xử lý tất cả mọi thứ từ dữ liệu nhập vào cho đến các dữ liệu dự đoán", công ty cho biết. "Kết quả là: bây giờ bất kỳ ứng dụng nào cũng có thể sử dụng công nghệ deep learning mà Google đã từng sử dụng cho các dịch vụ của họ."

Mô hình pre-trained bao gồm các API hiện có như Google Translate API và Cloud Vision API, nhưng được bổ sung dịch vụ mới là Google Cloud Speech API. Cloud Speech API được Google sử dụng cho các ứng dụng tìm kiếm bằng giọng nói và kích hoạt bằng giọng nói. Với Google Cloud Speech API, các nhà phát triển bây giờ sẽ có thể sử dụng khả năng nhận dạng giọng nói của Google (hỗ trợ hơn 80 ngôn ngữ) cho bất kỳ ứng dụng nào họ đang phát triển. Hoạt động với bất kỳ ứng dụng nào trong streaming thời gian thực hoặc batch mode, các API có thể làm cho ứng dụng của bạn có thể “thấy, nghe và dịch”. Để thu hút sự quan tâm của các nhà phát triển, sử dụng API là hoàn toàn miễn phí. Theo thời gian, các API sẽ được tính phí, nhưng nhiều khả năng nó sẽ ở mức giá chấp nhận được.

 

 

Google nhấn mạnh trong bài phát biểu ngày hôm nay rằng Cloud Speech API là một trong nhiều nỗ lực của Google để đưa công nghệ Machine Learning tiên tiến của họ đến cộng đồng các nhà phát triển. Bằng cách này, Google hy vọng sẽ thu hút các nhà phát triển ra khỏi các hệ thống đối thủ như Amazon Web Services hoặc Microsoft Azure.

J.Black