Game Studio
Liên kế mạng xã hộiGoogle công bố những ứng dụng và game thắng giải cuộc thi Google Play Award 2018

Danh sách những ứng dụng và game thắng giải đã được công bố vào đêm trước của sự kiện I/O 2018. Với danh sách các ứng cử viên được công bố vào tháng trước, đây là những ứng dụng và game hàng đầu được chọn ra bởi nhân viên của Google.

Có 9 hạng mục với các tiêu chí bao gồm chất lượng, thiết kế và hiệu suất kỹ thuật. Các ứng dụng được chọn ra bởi các nhóm nhân viên của Google, tất cả các ứng dụng đều có xếp hạng sao cao trên Cửa hàng Play và tuân theo nguyên tắc về Android vitals . Ngoài ra, các ứng dụng này được ra mắt hoặc đã có bản cập nhật lớn kể từ tháng 4 năm 2017.

Sau đây là danh sách các ứng dụng và game tốt nhất, đã chiến thắng ở các hạng mục:

Giải Standout Well-Being App thuộc về Simple Habit của Simple Habit, Inc.

 

 

Giải Best Accessibility Experience thuộc về Be My Eyes của Be My Eyes

 

 

Giải Best Social Impact thuộc về Khan Academy của Khan Academy

 

 

Giải Standout Indie thuộc về Old Man’s Journey của Broken Rules Interactive Media GmbH

 

 

Giải Best Community Building Game thuộc về Episode của Pocket Gems

 

 

Giải Best AR or VR Experience thuộc về BBC Earth: Life in VR của BBC Worldwide (Ltd)

 

 

Giải Standout Build for Billions Experience thuộc về Flipkart của Flipkart

 

 

Giải Standout Startup thuộc về Canva của Canva

 

 

Giải Best Breakthrough Hit thuộc về Empires & Puzzles của Small Giant Games