Game Studio
Liên kế mạng xã hội

Game Studio


DVLUP team tiết lộ rằng trang web mới của họ sẽ ra mắt vào tuần tới

DVLUP team vừa tiết lộ rằng họ sẽ cho ra mắt trang web DVLUP mới vào tuần tới. Họ đang tiếp tục đưa DVLUP thành tài sản của Microsoft đồng thời nâng cao trãi nghiệm cho tất cả developer. DVLUP sẽ là một phần của MSDN. Tất cả các Points, XP, Badges, Apps, Challenge submissions, Orders...hiện tại của các bạn sẽ vẫn gắn kết với tài khoản của các bạn.

Ngoài những nỗ lực di chuyển sang trang web mới, team cũng cố gắng bổ sung thêm một số tính năng mới như: 

  • Cập nhật giao diện để liên kết với các trang web của Microsoft và MSDN.
  • Tích hợp đăng nhập một lần với MSDN, do đó bạn có thể tự do di chuyển giữa DVLUP và tài sản khác của MSDN.
  • Các User hiện tại và các User mới sẽ được yêu cầu phải có một tài khoản Microsoft để tham gia vào DVLUP. Họ cũng sẽ sử dụng điều này để chuyển các tài khoản đăng nhập của DVLUP thành các tài khoản Microsoft để làm cho cuộc sống đơn giản hơn.
  • Points và XP history sẽ được ra mắt. Bạn sẽ có thể tìm thấy một "nhật ký" của tất cả các Points và XP của bạn, để bạn biết được bạn đã đạt đươc những gì và khi nào.
  • Cập nhật lại trang Profile để cho phép bạn xem và quản lý tất cả các Challenges, Badges, Points và XP của bạn.
  • Cùng một số tính năng khác!

J.Black, gamestudio.vn

Theo microsoft-news.com

Xem thêm:

DVLUP