Game Studio
Liên kế mạng xã hộiCoronaLabs phát hành Public Release 2017.3068 dành cho Corona SDK, Corona Enterprise, và CoronaCards

Corona Labs vừa thông báo rằng họ đã phát hành một bản Public Release mới dành cho Corona SDK, Corona Enterprise, và CoronaCards. Giống như tất cả các Public Release trước đây, phiên bản này là một bản tổng hợp các khắc phục lỗi, các cải tiến và các tính năng mới trong vài tháng qua.

Dưới đây là một vài điểm nổi bật:

Live Builds

Kể từ khi Live Builds được giới thiệu, Corona Labs đã tiếp tục cải tiến tính năng tuyệt vời này cũng như làm cho nó có thể sử dụng để build cho tvOS và Windows. Về cơ bản, Live Builds cho phép bạn build project cho thiết bị chỉ một lần và sau đó các thay đổi đối với code/assets sẽ gần như ngay lập tức được cập nhật trên các thiết bị đó.

Cải tiến cho Simulator và các yếu tố cốt lõi

 • Đối tượng Native web view hiện đã có thể được dùng cho các bản build của Windows và Win32 desktop.
 • Tùy chọn "Show Project Sandbox" của Simulator bây giờ sẽ mở thư mục sandbox thực của project, chứ không phải thư mục tổng.
 • Gọi system.getInfo(“platform”) sẽ trả về nền tảng mà skin của Simulator đang sử dụng. Ví dụ: nếu bạn đã chọn skin Android, nó sẽ trả về Android thay vì macos khi chạy trong Corona Simulator.
 • Khi chọn một skin thiết bị tùy chỉnh (Window → View As → Custom Device ...), bạn có thể tùy chọn nền tảng sẽ trả về khi gọi system.getInfo ("platform").
 • Thư mục hệ thống mới (system.ApplicationSupportDirectory) bây giờ đã có trên tất cả các nền tảng, ngoại trừ Windows Phone 8.
 • Các loại thanh trạng thái mới đã được thêm vào display.setStatusBar() để hỗ trợ cho các mẫu mới của Android.
 • Giờ đây, bạn có thể xóa các file sandbox từ menu của Simulator.
 • Cả native.newVideo() media.playVideo() giờ đã hoạt động trong MacOS Simulator và ứng dụng macOS.
 • API mới: system.getinfo(“manufacturer”).

Cập nhật cụ thể cho OS

 • Corona Labs đã bỏ hỗ trợ cho iOS 6 và 7. Và iOS 8 sẽ là mục tiêu tối thiểu được hỗ trợ.
 • Đã cập nhật lên iOS 10.3 – do đó bạn sẽ cần phải cập nhật lên Xcode 8.3.
 • Corona Labs đã hỗ trợ cho Android API level 25 (7.1) và làm cho API level 15 (4.0.3) trở thành level tối thiểu được hỗ trợ.
 • Hỗ trợ 3D touch đã được thêm vào Corona Simulator trên macOS nếu bạn có một trackpad đo lực.
 • display.captureScreen() sẽ xuất ra ~/Desktop trên macOS thay vì ~/Pictures, vì ~/Pictures là một thư mục được giám sát.
 • Các thiết bị Windows hỗ trợ màn hình cảm ứng giờ đây đã có thể tạo ra các multi-touch events.

Plugins

Giờ đây, hệ thống plugin đã hỗ trợ cho các plugin dependencies của Android, nơi mà các plugin khác có thể sử dụng chính xác các dependency plugin trên từng trường hợp cụ thể. Ngoài ra, nhiều tính năng khác đã được thêm vào để hỗ trợ tốt hơn cho các nhà phát triển plugin.

Xem release notes để thấy tất cả các cập nhật trong bản phát hành này. Download phiên bản này tại đây.