Game Studio
Liên kế mạng xã hộiCorona public release 2017.3184 đã được phát hành với nhiều cải tiến

Corona Labs vừa thông báo rằng họ đã phát hành bản public release mới nhất cho Corona SDK. Phiên bản mới này - phiên bản 2017.3184 -  chứa nhiều bản sửa lỗi và các tính năng mới rất hữu ích cho các nhà phát triển. Chi tiết từ Corona Labs:

  • Corona Native builds giờ đã được hỗ trợ trên Windows: Bắt đầu với phiên bản này, các nhà phát triển Windows giờ đây đã có thể sử dụng Android Studio để build các ứng dụng native bao gồm build  các plugin, liên kết tới các native Android libraries tương tự như cách mà người dùng Mac đã làm trước đây. Bạn sẽ tìm thấy một folder "Native" mới trong Start menu folder của Corona. Sao chép folder đó vào project của bạn và sử dụng tùy chọn “Open an Existing Android Studio project” với Android Studio.
  • iOS 11.2 là SDK mặc định khi build cho iOS: Apple tiếp tục cải tiến cho iOS 11 và các nhà phát triển cũng phải “đi cùng” với họ. Đối với phiên bản này, bạn sẽ cần phải sử dụng Xcode 9.2 để build cho iOS. Corona Labs cũng đã bổ sung hỗ trợ cho iPhone X. Điều này bao gồm một simulator skin cho thiết bị và một số cuộc gọi API mới để lấy được khu vực an toàn (khu vực bên trong "tai thỏ" của iPhone X) cho các UI. Những API mới này bao gồm:
  • IOS Icons: Apple cũng đã thay đổi các yêu cầu đối với các icons. Bạn không thể chỉ đưa các icon vào project folder của bạn và list chúng trong build.settings. Bây giờ, bạn phải sử dụng một thư mục "xcassets" để chứa các icons cũng như một số file quan trọng khác. Vui lòng xem tài liệu của Images.xcassets để biết chi tiết về cách thiết lập các icons.
  • Cửa sổ chào mừng mới: Khi bạn khởi chạy Corona bạn sẽ được thấy một cửa sổ Chào mừng với một danh sách bao gồm các dự án đã được mở gần đây, icons để bắt đầu các dự án mới và mở các dự án hiện có. Cửa sổ này hiện đã được thiết kế lại để có được một cái nhìn hiện đại hơn.  
  • Windows Live Server hiện đã hỗ trợ cho cả hai phiên bản Bonjour v2 và v3: Bonjour là thư viện của Apple cho phép Corona Live Server hoạt động trên Windows. Gần đây, Bonjour v3 đã được bao gồm khi cài đặt iTunes. Tuy nhiên, Apple không còn bao gồm Bonjour với iTunes. Phiên bản độc lập của Bonjour là phiên bản v2. Live Server bây giờ có thể sử dụng với v2 hoặc v3 của Bonjour.
  • Gradient paint bây giờ đã hỗ trợ hướng tùy ý: Trước đây, bạn chỉ có thể thiết lặp các hướng bằng 0, 45, 90 và 180 khi xây dựng gradient fill bằng cách sử dụng giá trị fill.rotation. Bây giờ có thể đưa vào đó một số tùy ý để bạn có thể gradients theo một góc độ khác.
  • Windows text renderer: Windows text renderer đã được viết lại để phù hợp hơn với các nền tảng, đồng thời fix một số lỗi.
  • Cảnh báo "ContentProvider path traversal vulnerability" của Google: Phiên bản mới này cũng chứa bản cập nhật để khắc phục vấn đề ứng dụng Corona bị gắn cờ trong Google Play với cảnh báo "ContentProvider path traversal vulnerability". Nếu bạn nhận được cảnh báo này trong Google Play, chỉ cần build lại với phiên bản Corona này.
  • Corona bây giờ đã có thể sử dụng Java mới nhất: Corona đã được cập nhật để sử dụng bản cài đặt Java 64 bit. Bạn không còn phải cài đặt một phiên bản cụ thể của Java nữa, chỉ cần cài đặt phiên bản mới nhất là được.

Corona public release 2017.3184 đã được phát hành, các nhà phát triển có thể truy cập vào đây để download.