Game Studio
Liên kế mạng xã hội

Game Studio


Corona Labs công bố phiên bản public mới cho Corona SDK, Enterprise và CoronaCards

 
Corona Labs vừa phát hành một phiên bản public mới cho các nhà phát triển. Phiên bản này ngoài việc bao gồm các tính năng đã được công bố trong các daily builds gần đây, nó cũng được bổ sung nhiều plugin và tính năng mới. Một số cải thiện nổi bật bao gồm:
 • Hỗ trợ cho Spine để sử dụng các meshes.
 • Hỗ trợ cho màn hình độ phân giải cao của Windows và macOS retina.
 • Hỗ trợ cho system.canOpenURL().
 • Hỗ trợ cho phương thức PATCH trong network.request().
 • Hỗ trợ Android Studio đối với Corona Enterprise.
 • Hỗ trợ Multi-Dex cho Android.
Dưới đây là chi tiết những gì được bổ sung, cải thiện trong phiên bản này:
Các tính năng cốt lõi và đa nền tảng
 • Meshes giờ đã được hỗ trợ thông qua display.newMesh().
 • Cập nhật cho các filters và các shaders để làm việc với ảnh trong suốt.
 • system.canOpenURL() API bây giờ đã có thể sử dụng trên tất cả các nền tảng.
 • network.request() API cho phép sử dụng các “động từ” HTTP mới. Bạn có thể sử dụng PATCH hoặc các “động từ” khác bên cạnh GET, HEAD, POST, PUT và DELETE.
 • Bổ sung một json.decodeFile() API mới để đọc file JSON và chuyển chúng thành các bảng Lua.
 • system.newEventDispatcher() API mới.
 • display.newEmitter() video:load() API bây giờ đã cho phép bạn sử dụng các thư mục khác ngoài thư mục resource.
 • API mới để quản lý các texture (graphics.newTexture()graphics.releaseTextures()).
 • LuaSockets được cập nhật lên "3.0-rc1" để hỗ trợ IPv6 và được fix một vài lỗi. Điều này rất cần thiết để cập nhật các plugin OpenSSL và đáp ứng yêu cầu của Apple.
 • Cải thiện nhỏ cho widget.newScrollView().
 • Cập nhật cho thư viện transition để fix các lỗi nhỏ khi pausing, resuming, và cancelling các transitions.
 • Custom fonts có thể được load bằng tên tập tin trên tất cả các nền tảng.
Corona Simulator
 • Hỗ trợ màn hình độ phân giải cao của MacOS (retina) và Windows (DPI Awareness).
 • Cải thiện cho Console.
 • Cập nhật để xử lý các tập tin trong việc mở project, bao gồm cả mở thư mục và drag tập tin vào biểu tượng Corona Simulator để mở project.
 • Cải thiện cho native.showAlert() trên Windows.
 • Corona Simulator giờ sẽ nhắc nhở bạn nếu bắt buộc phải có một plugin hoặc cần cấu hình plugin trong build.settings.
 • Bây giờ bạn sẽ nhận được cảnh báo trong Corona Simulator khi có một tên tập tin không phù hợp do viết hoa-thường.
Android
 • Hỗ trợ Multi-Dex.
 • Cải thiện để xử lý các quyền đối với Android 6.x.
 • Hỗ trợ cho Android Studio đối với phiên bản Enterprise.
 • Video có thể được load từ tất cả các thư mục mà Corona quy định.
 • Cập nhật libpng lên phiên bản 1.2.56.
 • Fix một vấn đề liên quan đến các ứng dụng và các plugin hiện có dựa trên Java.
 • Các cải thiện các vấn đề về cấp phép.
iOS
 • In-app purchase API là store.purchase() giờ đã có thể nhận một bảng của các chuỗi item hoặc một chuỗi item duy nhất, giống như các API của các nền tảng khác.
 • Xử lý dòng mới chính xác hơn trong display.newText().
 • Cải thiện khả năng rendering cho các đối tượng text lớn.
 • Camera fill bây giờ có thể được vô hiệu hóa nhiều hơn một lần mỗi frame.
MacOS
 • Bổ sung hỗ trợ cho system.setIdleTimer().
 • Cải thiện xử lý đối với các ứng dụng toàn màn hình.
 • Cải thiện xử lý đối với các đối tượng native khi thay đổi kích thước
 • Cải thiện khả năng rendering cho các đối tượng text lớn.
 • Đối tượng native.newTextBox() bây giờ đã hỗ trợ cho “began” phase.
 • Bây giờ bạn có thể kiểm soát thanh tiêu đề của cửa sổ
 • Hỗ trợ cho độ phân giải cao của màn hình Retina.
 • Bổ sung khả năng hiển thị và ẩn chuột bằng cách dùng native.setProperty().
tvOS
 • Hỗ trợ On-Demand Resources.
 • Cải thiện khả năng xử lý của Remote bao gồm cả "relativeTouch".
 • Cải thiện khả năng rendering cho các đối tượng text lớn.
Windows Phone 8 / Windows 10 Mobile
 • Bổ sung Visual Studio 2015 và hỗ trợ .NET 4.6 cho CoronaCards for Windows Phone.
Windows Desktop
 • Chạy Corona từ command line dễ dàng hơn.
 • Bổ sung hỗ trợ cho âm thanh vòm (5.1 và 7.1).
 • Hỗ trợ cho màn hình độ phân giải cao với "DPI awareness".
 • Bổ sung khả năng hiển thị và ẩn chuột bằng cách dùng native.setProperty().
 • Máy tính với màn hình cảm ứng sẽ hiển thị một bàn phím ảo khi bạn tương tác với native.newTextField()native.newTextBox().
 • Định dạng để các thông báo lỗi của Corona Simulator trở nên tốt hơn.
Đây là một phát hành lớn cho bất cứ ai sử dụng Corona SDK, Corona Enterprise, hoặc CoronaCards. Bạn có thể download phiên bản này (2016.2906) ở đây. Bạn cũng có thể xem release notes để biết thêm nhiều hơn về phiên bản này.