Game Studio
Liên kế mạng xã hộiCorona Labs công bố lộ trình phát triển cho Corona SDK: mở mã nguồn Corona SDK và làm cho bản Enterprise trở nên miễn phí...

Lộ trình Corona SDK

Mặc dù lộ trình cho một sản phẩm có thể là không chắc chắn và những dự định có thể được bổ sung, bỏ qua hoặc hoãn lại… Nhưng để thỏa lòng các nhà phá triển của mình, Corona Labs vừa công bố lộ trình sau đây để giúp cho các nhà phát triển của họ có thể thấy được những kế hoạch mà họ đang hướng tới (mặc dù chúng có thể thay đổi mà không được báo trước).

Lộ trình này cho thấy các tính năng mà Corona Labs hiện đang làm việc cũng như sẽ làm việc trong những tháng còn lại của năm 2017 và đầu năm 2018. Trong hầu hết các tính năng, CoronaLabs sẽ có thể hoàn thành đúng tiến độ mà họ đã đặt ra cho mỗi quý (hoặc sớm hơn), nhưng cũng có một số dự án lớn và nó sẽ kéo dài trong nhiều quý.

Q2 2017

 • Xây dựng plugin AdMob hoạt động theo phương thức chia sẻ doanh thu để bổ sung cho plugin AdMob trả tiền hiện đang được phân phối trên Corona Marketplace.
 • Xây dựng plugin Paid Facebook Audience Network (FAN) để nhà phát triển có thể mua mà không phải chia sẻ doanh thu, để bổ sung cho plugin FAN miễn phí nhưng chia sẽ doanh thu.
 • Xây dựng Paid AppLovin plugin không chia sẻ doanh thu để bổ sung cho plugin AppLovin miễn phí nhưng chia sẻ doanh thu (đã xong).
 • Làm cho Corona Enterprise miễn phí bằng cách hợp nhất nó với Corona SDK để trở thành một sản phẩm duy nhất (Corona).
 • Làm cho cửa sổ Chào mừng của Simulator trở nên hữu ích hơn với khả năng truy cập vào Marketplace, tài liệu, và nhiều hơn nữa.
 • Cập nhật trang lại web coronalabs.com.
 • Xây dựng một animation plugin để có thể chỉnh sửa và kiểm soát tween/timeline animations nhiều hơn.
 • Hiện đại hóa cho Corona Simulator trên Windows. Điều này có thể bao gồm:
  • Xây dựng thanh tiến trình build.
  • Khả năng hủy một bản build đang trong quá trình build.
  • Thêm các tùy chọn sau khi build (deploy vào thiết bị, hiển thị thư mục, v.v.).
  • Đưa thông tin adb logcat vào console log.
  • Tạo keystore đơn giản hơn.

Q3 2017

 • Thêm hỗ trợ cho CoronaBuilder để download plugin.
 • Xây dựng Maps plugin.
 • Xây dựng Calendar plugin.
 • Xây dựng Contacts plugin.
 • Bắt đầu làm việc với Marketplace 2.0.
 • Đơn giản hóa việc tích hợp Appodeal (one-click), có thể là các mạng quảng cáo khác nữa.
 • Cache plugins cho Simulator builds.
 • Cải thiện các event của hệ thống như thêm một cảnh báo pin yếu.
 • Xây dựng Plugin GUI trong Simulator.
 • Cho phép dùng thử các plugin.
 • Mở khả năng truy cập vào CoronaBuilder cho tất cả các nhà phát triển.
 • Bắt đầu tạo thêm các chức năng cho Simulator để test code trên các nền tảng khác trở nên dễ dàng hơn.
 • Tiếp tục phát triển HTML5.
 • Xây dựng Tile engine.

Q4 2017

 • Hỗ trợ Native ads của AdMob.
 • Nghiên cứu thêm về phần nền (backgrounding) của âm nhạc.
 • Khả năng truy cập lại web views.
 • Hỗ trợ Android TV 4K.
 • Xây dựng một translation library (internationalization/i18n)
 • Tăng cường hỗ trợ cho các file mở rộng.
 • Bỏ Android build scripts để sử dụng Gradle/Android Studio.
 • Hỗ trợ AAR cho các plugin.
 • Cải tiến đồ họa như các rãnh màu giữa các đối tượng tile, màu sắc ở đỉnh của một meshes, vv…
 • Tích hợp tốt hơn giữa Corona và Android Studio.
 • Chia các Firebase components ra riêng lẽ dưới dạng plugin.
 • Xây dựng Text rendering plugin.

Q1 2018

 • Hoàn thành việc hỗ trợ build cho HTML5.
 • Khắc phục vấn đề hybrid draw của physic.
 • Bắt đầu mở mã nguồn cho các thành phần của Corona.
 • Cải thiện hỗ trợ tvOS (thêm các tính năng còn thiếu như hỗ trợ IAP và Game Center).
 • Hỗ trợ media.playVideo() với RemoteSource (trên tvOS).
 • Cải tiến các tính năng âm thanh.
 • Cơ cấu lại Corona trên iOS để nó trở thành một “framework liên kết động” (dynamically-linked framework).
 • Tối ưu hóa cho các touch events..
 • Cải thiện hỗ trợ cho các ứng dụng tiện ích (hỗ trợ video, widgets, văn bản, v.v.).
 • Tiến hành nghiên cứu Torch plugin.
 • Thêm khả năng tùy chỉnh tính năng autocomplete trên bàn phím cơ bản (native).
 • Cải tiến IAP của Amazon.

Có thể thấy một trong số các dự định lớn là mở mã nguồn cho Corona SDK và loại bỏ phiên bản Corona Enterprise có phí. Điều này đã được tiết lộ sau khi Appodeal mua lại Corona Labs hồi tháng 3 vừa rồi.

Một lần nữa, đây là một lộ trình dự kiến và nó có thể thay đổi. Và nếu bạn là một nhà phát triển Corona, nhưng một trong những tính năng bạn mong muốn nhất lại không có trong danh sách, vui lòng tiếp tục gửi yêu cầu hoặc thu thập phiếu bầu tại trang web yêu cầu tính năng của Corona Labs.

Xem thêm:

Corona SDK

Corona Labs