Game Studio
Liên kế mạng xã hội

Game Studio


Cocos2d-x vừa tung ra phiên bản cocos2d-x mới nhất: v3.4 Final

Cocos2d-x vừa vui mừng thông báo rằng phiên bản mới nhất: cocos2d-x v3.4 đã được phát hành.

"Trong v3.4, unified rendering cho phép bạn phát triển các trò chơi một cách dễ dàng. Frustum culling cho phép bạn thiết kế một 3D scene lớn hơn. Kích thước game sẽ được giảm bớt trên iOS và Android. Bên cạnh những điều này,  Cocos Package Manager mới có thể được mở rộng dựa trên các cocos2d-x module hoá."

Download

cocos2d-x 3.4

Điểm nổi bật của v3.4
Frustum culling
Frustum culling có nghĩa là chỉ có những thứ bên trong frustumt mới được gửi đến các phần cứng của graphics. Nó có thể cải thiện hiệu suất của các ứng dụng vì chỉ có các đỉnh của phần nhìn thấy được của thế giới 3D mới được lưu giữ trên bộ nhớ card đồ họa.

Unified rendering
Các rendering của các đối tượng 2D và 3D đã được hợp nhất, cho phép các Sprite, Label, Particle có thể được rendered trong không gian 3D bằng cách add chúng như là con của Sprite3D hoặc Billboard. Bạn có thể đạt được hiệu ứng như blob shadow, 3D particle, Visual damage number popups...

auto billboard = Billboard::create();
auto label = Label::create();
label->setString("+100");
billboard->addChild(label);

Kích thước nhỏ hơn
Libcurl đã được thay thế bằng hệ thống network library trên nền tảng di động như iOS và Android, qua đó làm cho gói ứng dụng nhẹ hơn. Kích thước của gói cpp được tạo ra bởi lệnh Cocos new
 cũng nhỏ hơn.

  • IOS: kích thước IPA giảm từ 5.6M xuống còn 4.3M.
  • Android: kích thước lib giảm từ 6.1M xuống còn 4.0M, kích thước apk giảm từ 2.9M xuống còn 2.0M

Custom Allocators
Custom allocators đã được tạo ra để

  • Tăng hiệu quả quản lý bộ nhớ
  • Giảm phân mảnh bộ nhớ
  • Hỗ trợ phân tích bộ nhớ

Nó được điều khiển bằng cách sử dụng macro CC_ENABLE_ALLOCATOR. Một số memory allocate quan trọng được hỗ trợ bao gồm Default Allocator, Fixed Block Allocator, General Allocator, Pool Allocator.

Cocos Package Manager
Cocos Package Manager là một framework phục vụ cho việc mở rộng cocos2d-x. Khi phần mở rộng đã được phát triển, nó có thể được upload lên server và có thể được sử dụng trong việc phát triển game. Các công việc của việc sử dụng phần mở rộng thì rất đơn giản và dễ hiểu. Lấy GAF làm ví dụ, sử dụng nó bao gồm một số bước sau:

  • Tạo ra một project: cocos new -l cpp 
  • Download và cài đặt phần mở rộng GAF: cocos package install gaf
  • Vào thư mục trò chơi
  • Add phần mở rộng GAF: cocos framework add gaf

Khi nó thực hiện xong, GAF đã được cài đặt vào thư mục packages và có thể được sử dụng trong các project game.

Những phần khác
UI được xây dựng trong hiệu ứng màu xám để giảm tài nguyên
Asynchronous loading của sprite3D
Cập nhật Luajit đến v3.0.3
Cập nhật libcurl đến v7.39.0
Culling trở thành một tuỳ chọn bằng sử dụng CC_USE_CULLING
Nhiều bugs đã được fixed

Thông tin thêm
Để biết thêm thông tin xin vui lòng đọc thêm tại:

Release Notes, với thông tin chi tiết về các API mới.
Full Changelog

 

J.Black - gamestudio.vn

cocos2d-x.org/

Xem thêm:

cocos2d-x