Game Studio
Liên kế mạng xã hộiCocos2d-x v3.9 đã chính thức được phát hành, sửa rất nhiều lỗi, bổ sung nhiều tính năng hữu ích

Trang blog của Cocos2D-x ngày hôm nay đã công bố họ đã chính thức phát hành Cocos2d-x phiên bản 3.9. Việc phát hành chủ yếu là khắc phục các vấn đề còn tồn động và nâng cao độ ổn định cho engine. Tuy nhiên, một số chức năng mới khá hữu ích với các nhà phát triển cũng đã được bổ sung trong phiên bản này:

3D Module:

 • Bổ sung 3D MotionStreak để hỗ trợ cho streak effect.
 • Tinh chỉnh Sprite3D để hỗ trợ cho material system.

2D Module:

 • Bổ sung hàm frame callback và hàm animation callback.
 • Bổ sung script component system.
 • Tái cấu trúc 2D physics với Component.
 • Cải thiện khả năng thực thi của EditBox trên nền tảng iOS và Win32.
 • Loại bỏ sự phụ thuộc của libcurl trên AssetsManager, AssetsManagerEx và Downloader (iOS & Android).
 • Cải thiện hiệu năng của các particle.

Các vẫn đề khác:

 • Hỗ trợ Action inheritance, cập nhật chức năng ghi đè trong JSB.
 • Cải thiện hiệu năng của scrollview trong Web engine.
 • Cải thiện hiệu năng của Scale9Sprite trong Web engine.
 • Tách riêng setTexture() và updateColor() của Sprite trong Web engine.
 • Bổ sung khả năng hỗ trợ cho việc debugging và release trên thiết bị thật với Xcode7 và iOS9.

Chi tiết về các fix bugs và các tính năng mới được bổ sung trong phiên bản này có thể được tìm thấy tại đây. Download phiên bản mới nhất tại đây.

J.Black