Game Studio
Liên kế mạng xã hội

Game Studio


Cocos2d-x v3.6 đã chính thức được phát hành

Chukong technologies vừa thông báo rằng cocos2d-x v3.6 đã được phát hành cho các Cocos developer.

Bởi vì thị phần của WP8 chỉ chiếm khoảng 20% trên toàn thế giới, do đó Cocos đã loại bỏ việc hỗ trợ WP8 theo đề xuất bởi MS OPEN TECK kể từ v3.6.

DOWNLOAD

cocos2d-x-3.6.zip

Những điểm nổi bậc của phiên bản này:

 • 3D: hỗ trợ skybox
 • 3D: hỗ trợ terrain 
 • Add SpritePolygon để khắc phục vấn đề overdraw
 • Sử dụng luajit v2.1-20150331 trên các thiết bị iOS 64-bit
 • Tối ưu hóa bộ nhớ memory usage của ui::Button
 • Bỏ hỗ trợ WP8 
 • 3rd: updated Spine runtime lên đến v2.1.25
 • 3rd: updated libcurl lên đến v7.4 trên tất cả nền tảng hỗ trợ ngoại trừ WP8.1 universal
 • 3rd: updated chipmunk lên đến v6.2.2
 • 3rd: updated openssl lên đến v1.0.11
 • 3rd: updated freetype lên đến v2.5.5
 • 3rd: updated png lên đến v1.6.16

3D TextureCube
TextureCube rất hữu ích cho các skybox và môi trường lập bản đồ. Nó sử dụng 6 mặt của một khối lập phương như là map shape, 6 hình ảnh được chiếu lên mặt của một khối lập phương và lưu trữ dưới dạng 6 texture vuông.

3D Skybox
Skybox là một thành phần phổ biến trong 3D game. Nó được dựa trên TextureCube. Để biết thêm thông tin vui lòng tham khảo cpp-tests / Sprite3DTest / Sprite3DCubeMapTest.

3D Terrain
Terrain là một thành phần quan trọng trong 3D game. Một texture được sử dụng để đại diện cho chiều cao bản đồ. Và có tới 4 texture có thể được sử dụng để pha trộn các chi tiết của terrain, grass, road...

Quản lý chất lượng Animate3D
Để làm cho Animate3D chạy nhanh hơn, bạn có thể sử dụng các animation có chất lượng thấp. Có ba loại chất lượng animation:

 • Animate3DQuality::QUALITY_NONE
 • Animate3DQuality::QUALITY_LOW
 • Animate3DQuality::QUALITY_HIGH

Animate3DQuality :: QUALITY_NONE có nghĩa là các animation sẽ không được cập nhật. Bạn có thể sử dụng loại này trên các animation mà bạn chắc chắn là nó không thể nhìn thấy được.

Animate3DQuality :: QUALITY_LOW sẽ sử dụng keyframe gần nhất để hiển thị frame hiện tại

Animate3DQuality :: QUALITY_HIGH  sẽ nội suy giữa các keyframes

 

Fill-rate với SpritePolygon
SpritePolygon là một 2d Node, giống nh Sprites, nó sẽ hiển thị một hình ảnh 2d. Nhưng sự khác biệt là Sprites được làm bằng 2 hình tam giác để tạo thành một hình vuông trong khi SpritePolygon được làm bằng số N của tam giác. Đây là một tính năng thử nghiệm.

luajit arm64
Phiên bản của luajit hiện là v2.1-20150331. Theo ý kiến của tác giả tạo ra luajit, ông nói nó ổn định hơn rất nhiều. Cocos sẽ cập nhật v2.1 ngay khi nó được phát hành. Sử dụng phiên bản luajit arm64 là bởi vì nó có thể cải thiện hiệu năng. Trong các phiên bản cocos2d-x trước kia, chúng sử dụng lua trên các thiết bị iOS 64-bit. Bytecode của luajit và luajit arm64 không tương thích với nhau, có nghĩa là bạn không thể sử dụng một phiên bản bytecode trên các thiết bị iOS 32-bit và các thiết bị iOS 64-bit.

Tối ưu hóa sử dụng bộ nhớ của Button
Bây giờ các label của Button sẽ được tạo ra theo yêu cầu. Một button mà không có tiêu đề sẽ không thể tạo ra một label trống bổ sung. Cocos cũng đã loại bỏ một số biến chuỗi dư thừa trong tập tin header của Button. Họ sử dụng Cpp-Empty-Test để tối ưu hóa cho các tập tin này.

Nhiều thông tin hơn có thể được tìm thấy tại đây.

J.Black, gamestudio.vn

Theo Cocos2d-x.org

Xem thêm:

cocos2d-x