Game Studio
Liên kế mạng xã hộiCocos2d-x 3.14 đã được phát hành với luajit 2.1.0-beta2, hỗ trợ slice9...

Cocos2d-x 3.14 vừa được tung ra với rất nhiều bản sửa lỗi. Ngoài ra nó cũng được bổ sung các cải tiến sau đây:

 • [NEW] Bổ sung hỗ trợ cho các định dạng của Spine
 • [NEW] Action: bổ sung một phương thức để lấy các số của các actions đang chạy trong một một node cho trước bằng từ khóa (tag) cụ thể
 • [NEW] Action: các actions mới bao gồm: ResizeBy và ResizeTo
 • [NEW] Button: đã có thể thiết lập tiêu đề cho các label
 • [NEW] Có thể vô hiệu hóa multi touch trên Android
 • [NEW] EventDispatcher: bổ sung hasEventListener để check các listener đang sử dụng
 • [NEW] EditBox: bổ sung căn ngang cho các text
 • [NEW] EventDispatcher: bổ sung hàm hasEvent() để check liệu một event đã được bổ sung
 • [NEW] Sprite: hỗ trợ tính năn slice9
 • [NEW] Slider: bổ sung các phương thức cho get _slidBallNormalRenderer
 • [NEW] Desktop: bổ sung một phương thức để chuyển đổi giữa fullscreen và cửa sổ windows
 • [NEW] Desktop: bổ sung các events cho resize, focus và unfocus cửa sổ windows
 • [NEW] Mac: hỗ trợ game controller
 • [NEW] JSB: bổ sung cc.sys.now() và perfromance.now()
 • [NEW] Lua: bổ sung hàm cc.vec3: add, sub và dot
 • [NEW] Lua: sử dụng luajit 2.1.0-beta2
 • [NEW] Web: bổ sung cc.CONCURRENCY_HTTP_REQUEST_COUNT để kiểm soát số lượng tác vụ tối đa của XMLHttpRequest

Trong các tính năng mới được bổ sung quan trọng nhất là sử dụng luajit 2.1.0-beta2 cho tất cả các nền tảng. Phiên bản trước không thể tạo ra luajit 64bit bytecode một cách thuận tiện nhất. Bạn cần phải tạo ra bytecode trong các thiết bị thực, có nghĩa là bạn phải tạo luajit 64bit bytecode trên các thiết bị iOS 64bit.

Bây giờ, bạn có thể tạo ra luajit 64bit bytecode trên Mac OS X, Windows hoặc Linux. Điều này có nghĩa là đã một sự thay đổi trong cách sử dụng luajit cho tất cả các nền tảng. Nếu bạn sử dụng lệnh cocos với -m release, nó sẽ tạo ra bytecode một cách tự động, và nó sẽ đưa 64bit bytecode vào thư mục 64-bit. Một ngoại lệ là nó không tạo ra luajit bytecode trên Linux, do đó bạn nên tạo ra luajit bytecode bằng cách sử dụng lệnh cocos luacompile. Hãy tham khảo thông tin trợ giúp của lệnh cocos luacompile –h để biết cách sử dụng.

Cấu trúc bytecode tạo ra là: 

Platform generate 32bit luajit bytecode generate 64bit luajit bytecode
iOS yes yes
Android yes if APP_ABI not only includes arm64-v8a, like APP_ABI := arm64-v8a yes if APP_ABI includes arm64-v8a
Mac not yes
Windows yes no
Linux no no

 

Sprite bây giờ đã hỗ trợ tính năng slice9. Ví dụ: 

auto sprite = Sprite::create(...);
// set center rect
// the origin is top-left
sprite->setCenterRectNormalized(Rect(x, y, width, heigh));

Lưu ý là các lua project sẽ bị treo trong iOS simulator nếu sử dụng Xcode 8.2+. Vấn đề này là do luajit. Đó có thể là một lỗi trong Xcode vì Xcode 8.1 hoặc phiên bản thấp hơn vẫn hoạt động bình thường. Hiện vấn đề này vẫn vẫn chưa được khắc phục trong v3.14, bạn có thể chờ thêm một thời gian hoặc sử dụng phiên bản củ hơn.

Download Cocos2d-x phiên bản 3.14 tại đây, xem thông tin đầy đủ về phiên bản này tại đây.

Xem thêm:

cocos2d-x

luajit