Game Studio
Liên kế mạng xã hộiCác nhà phát triển Windows vừa được cung cấp một API mới để nhanh chóng kiểm tra các số liệu phân tích trong ứng dụng của họ

Microsoft ngày hôm nay đã công bố rằng các nhà phát triển và các nhà xuất bản, những người đã phát hành ứng dụng trong Windows Store giờ đây đã có thể theo dõi các sản phẩm của họ thông qua một Analytics API mới. Windows Store analytics API sẽ cung cấp cho các nhà phát triển những thông tin mà không cần phải đăng nhập vào Dev Center.

Microsoft cho biết:

"Bằng cách sử dụng một một API REST, bạn có thể lấy các thông tin giống như các thông tin mà bạn nhìn thấy trong Dev Center như mua ứng dụng và IAP, xếp hạng và đánh giá, cũng như tình trạng ứng dụng… API mới này giúp các nhà phát triển truy cập nhanh vào các báo cáo mà không phải mất thời gian để đăng nhập vào Dev Center, chọn báo cáo cụ thể rồi download chúng. Điều này có thể đặc biệt hữu ích với những nhà phát triển muốn cung cấp thông tin ứng dụng nhanh chóng cho các đối tác tiếp thị, tài chính, hoặc chạy phân tích nâng cao khác bằng cách sử dụng các công cụ của riêng họ (như Excel, Power BI, vv..)."

Microsoft cũng cho biết thêm rằng các nhà phát triển Windows Store có thể tùy chỉnh cho Analytics API để họ chỉ xem những loại thông tin mà họ muốn thấy, hay trong một khoảng thời gian cụ thể nào đó.

Để truy cập vào các API, đầu tiên bạn cần phải có một tài khoản Active Directory Azure (Azure AD) liên kết với tài khoản Dev Center. Nếu hiện tại bạn chưa có một tài khoản Azure AD kết nối với tài khoản Dev Center của bạn, vui lòng tham khảo bài blog Using Multi-user hay tài liệu MSDN để biết cách thiết lập. Tiếp theo, bạn cần phải thiết lập những ứng dụng hoặc dịch vụ của bạn như là một ứng dụng Azure AD. Một khi nhận được access token từ Azure AD, các ứng dụng hoặc dịch vụ được kết nối sẽ có thể gọi Windows Store analytics API.

Để biết thêm về cách sử dụng API cũng như chi tiết về những thông tin bạn có thể nhận được thông qua API này, vui lòng truy cập vào đây.

J.Black