Game Studio
Liên kế mạng xã hội

Game Studio


Black Friday 2017 dành cho các nhà phát triển

Trong vài năm trở lại Black Friday dành cho các nhà phát triển game (artists, programmers, musicians và designers...) đã trở nên khá nhộn nhịp. Hầu hết các store lớn đều đưa ra những mức giá hấp dẫn dành cho các nhà phát triển. Và ngay dưới đây là danh sách một số ưu đãi tốt nhất mà các nhà phát triển có thể tận dụng.

Steam

Unity

Unreal Engine

WPEngine – Code CYBERWPE35 35% OFF

Amazon

3D Coat

Adobe

Allegorithmic

APress

Autodesk

CGTrader

Daz3D

Dell 

HackingWithSwift

Microsoft Store

Packt

PluralSight

Quixel 

Smith Micro

TurboSquid

Udemy

Word Press Themes

Tổng hợp một số ưu đãi cho Designers và nhà phát triển web 

Xem thêm:

Black Friday