Game Studio
Liên kế mạng xã hộiApple vừa phát đi thông báo gởi đến các lập trình viên về việc bảo trì hệ thống iTunes Connect vào ngày 22/04/2017

Apple vừa phát đi thông báo gởi đến các lập trình viên của nền tảng iOS của họ về việc Apple sẽ bảo trì hệ thống iTunes Connect của họ.

Cụ thể, vào ngày 22 tháng 4, bắt đầu lúc 7:00 sáng (PDT), iTunes Connect và các dịch vụ phân phối nội dung liên quan sẽ không có sẵn trong tối đa tám giờ. Theo thông báo của Apple thì các dịch vụ sau sẽ bị ảnh hưởng:

- App build upload in Xcode
- Application Loader
- iTunes Connect
- iTunes Connect Mobile
- iTunes Producer
- Transporter

Trong thời gian bảo trì này, người dùng sẽ không thể gửi nội dung mới (submit ứng dụng mới hoặc bản build mới) hoặc thay đổi nội dung hiện có (thay đổi giá cả). Hãy chắc chắn rằng bạn đã hoàn thành các bản cập nhật quan trọng hoặc cập nhật thay đổi về giá cả cho ứng dụng của mình trước ngày này.