Game Studio
Liên kế mạng xã hội

Game Studio


Apple sẽ từ chối ứng dụng submit lên App Store nếu tên của chúng có liên quan đến giá cả

Apple đã không còn cho phép các nhà phát triển quảng bá giá cả trong tên và các screenshots của ứng dụng. Trong một tháng qua, dịch vụ iTunes Connect của Apple đã từ chối các ứng dụng submit lên App Store hoặc Mac App Store vì siêu dữ liệu của chúng (metadata – các dữ liệu miêu tả về ứng dụng như tên, icon, screenshots…) có những thông tin về giá cả.

Sự thay đổi này chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với những ai đang cố gắng quảng bá ứng dụng miễn phí của họ trong App Store hoặc Mac App Store, cũng như cố gắng để nổi bật hơn so với các ứng dụng miễn phí tương tự. Trong nhiều năm qua, các nhà phát triển đã sử dụng khá nhiều từ "free" trong tên của ứng dụng. Trước đây, Apple cũng không khuyến khích các nhà phát triển làm như vậy và bây giờ họ đã trở nên quyết liệt hơn với vấn đề này. Thông báo lỗi này hiển thị nếu bạn đề cập đến từ "free" trong tên ứng dụng mà bạn đang submit:

Your app’s name, icons, screenshots, or previews to be displayed on the App Store include references to your app’s price, which is not considered a part of these metadata items.

Please remove any references to your app’s price from your app’s name, including any references to your app being free or discounted. If you would like to advertise changes to your app’s price, it would be appropriate to include this information in the app description. Changes to your app’s price can be made in the Pricing and Availability section of iTunes Connect.

Chris Apostle, giám đốc kinh doanh của Moburst, cho biết rằng họ đã phát hiện ra sự thay đổi này khi submit một bản cập nhật cho ứng dụng iOS của họ. Họ đã chèn từ "free" vào tên và screenshots của ứng dụng, và bản cập nhật cho ứng dụng này đã bị Apple từ chối.

Người phát ngôn của Apple đã xác nhận những thay đổi này nhưng từ chối bình luận thêm.

Mặc dù vẫn còn một số ứng dụng trong App Store và Mac App Store sử dụng từ "free" trong tên hoặc trong screenshots. Nhưng những bản cập nhật chứa thông tin tương tự có thể sẽ bị từ chối trong tương lai.

Google không cấm các nhà phát triển sử dụng các từ ngữ liên quan đến giá cả trong tên và các siêu dữ liệu khác của ứng dụng. Microsoft cũng vậy, chính sách của họ không đề cập đến bất kỳ điều gì về việc tên và các siêu dữ liệu khác có thể chứa các thông tin về giá cả.