Game Studio
Liên kế mạng xã hội

Game Studio


Apple App Store đạt mức tăng trưởng 60% doanh thu ứng dụng trong khi Google Play Store tăng đến 82% trong Q4 2016

Một báo cáo của SensorTower đã cho thấy một sự tăng trưởng lớn về doanh thu từ các ứng dụng non-game trên Google Play Store và Apple App Store trong Q4 năm 2016. Google Play Store dẫn đầu với tốc độ tăng trưởng 82% so với những gì nó đạt được trong năm ngoái. Trong khi đó App Store của Apple cũng tăng trưởng 60% so với cùng kỳ năm ngoái.

Với tổng thu nhập hơn 8.7 tỷ USD, Apple App Store và Google Play Store đã ghi nhận một sự gia tăng 67% về doanh thu so với cùng kỳ năm ngoái. Một điều cũng cần chú ý là hơn 19,2 tỷ lượt cài đặt ứng dụng đã được ghi nhận trong quý 4 năm 2016. Điều này thể hiện một sự gia tăng 17% so với cùng kỳ năm 2015.

Mặc dù Google Play Store có mức tăng trưởng cao hơn, nhưng nó vẫn theo sau App Store khi xét về doanh thu thực tế. Trong khi Play Store mang lại cho Google 3,3 tỷ USD, App Store vẫn dễ dàng mang về cho Apple 5,4 tỷ USD.

Spotify là ứng dụng non-game tạo ra doanh thu cao nhất trên cả 2 nền tảng trong cả năm 2016 và đây cũng là ứng dụng đứng đầu trong bảng xếp hạng doanh thu tổng thể. LINE theo Spotify và kế đến là Netflix, còn Tinder chiếm vị trí thứ tư.

Với Top download, Facebook vẫn là ứng dụng thống trị bảng xếp hạng, theo sau đó là Facebook Messenger, WhatsApp, và Instagram.

Tính riêng quý 4 2016

Bạn có thể đọc một phiên bản chi tiết hơn trên blog Sensor Tower tại đây.