Game Studio
Liên kế mạng xã hội

Khởi nghiệp

Niềm đam mê và quyết tâm theo đuổi con đường game mobile của Zenym Studio

Bao Tran Nguyen | 16/07/2015 - 15:56 | 62591

Trong sự phát triển như vũ bão của thị trường game mobile, rất nhiều những studio game, những công ty và cả những start up ra đời, có thể dễ ...