Game Studio
Liên kế mạng xã hội

Game review

Tentacles: Enter the Mind cho Windows Phone

Skynet | 29/09/2014 - 00:00 | 17696

​ Sau vài ngày đổ bộ lên nền tảng Windows/RT thì tựa game mới của Microsoft Studio mang nhãn Xbox live này cuối cùng cũng đã xuất bản phiên bản trên các điện ...